ธนาคาร

ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ ปตท.ชะมาย ทุ่งสง: ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

Bangkok Bank@Sadao: ธนาคารของธนาคารกรุงเทพที่สงขลาอำเภอสะเดา

ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ เต็งหนาม พิษณุโลก: ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยที่พิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลก

ATM กสิกรไทย ท็อป อพาร์เมนต์ ชลบุรี: ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยที่ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรี

Government Savings Bank: ธนาคารของธนาคารออมสินที่นนทบุรีอำเภอปากเกร็ด

Kasikorn Bank: ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยที่สุโขทัยอำเภอ สวรรคโลก

Krung Thai Bank @ Tha Wung: ธนาคารของธนาคารกรุงไทยที่ลพบุรีอำเภอท่าวุ้ง

ATM กสิกรไทย ปตท.บจก.สกุลทองสหกิจ (สระบุรี): ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยที่สระบุรีอำเภอเมืองสระบุรี

Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand: ธนาคารของบริษัทกู้เงินนอกระบบที่ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบุรี – CIMB THAI BANK: ธนาคารของธนาคารซีไอเอ็มบีที่เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรี