รอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 ได้จริงไหม? และได้เท่าไหร่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 ใช้สิทธิได้เลยไหม เช็คไทม์ไลน์รอบโอนเงินอนไลน์

อัปเดตรอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 มาดูกันเลยว่ายืนยันสิทธิแล้วจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เลยหรือไม่ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 ใช้สิทธิได้เลยไหม

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนว่าคุณได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ดูแล้วว่าผ่านเกณฑ์จะต้องมีการยืนยันตัวตนกับทางธนาคาร 3 แห่งที่กำหนดภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 ได้ ทั้งนี้หากยืนยันตามรอบแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามรอบเลยทันที

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 เช็คสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ว่าท่านจะได้รับตามรอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 หรือไม่ โดยจะสามารถเช็คสิทธิ์ตรวจสอบเงินสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ main_logo โครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ  ปี 2567 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วในระยะเวลา 5 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2567 จะสามารถใช้สิทธิ์พิจารณาว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือไม่โดยโครงการจะประกาศในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปและยืนยันตัวตน เพื่อสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 

ไทม์ไลน์รอบโอนเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 

ใครที่ต้องการใช้สิทธิ์ให้ทันสำหรับรอบ เราจะมาไล่ดูไทม์ไลน์รอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567 ซึ่งวงเงินที่เข้านั้นจะแบ่งการเข้าออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังต่อไปนี้ 

  1. วงเงินที่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน มี 3 วงเงินด้วยกันได้แก่ วงเงินสำหรับซื้อสินค้า จะได้อยู่ที่เดือนละ 300 บาท วงเงินสำหรับเป็นค่าการ์ดหุงต้มซึ่งจะเข้า 100 บาทต่อ 3 เดือนซึ่งจะสามารถใช้ได้ในรอบเมษายนถึงมิถุนายน 2567 วงเงินที่เข้า บัตรคนจนเดือนเมษายน ส่วนสุดท้ายเป็นวงเงินค่าระบบขนส่งสาธารณะสามารถใช้ได้ทุกระบบขนส่งรวมกันคนละ 750 บาทต่อเดือน
  2. วันที่ 18 เมษายน 2567  ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนทันสิทธิ์ในรอบมีนาคมก็จะได้รับในส่วนของเงินค่าไฟฟ้า คนละ 315 บาทต่อเดือน และค่าน้ำประปาคนละ 100 บาทต่อเดือน
  3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีเงินสำหรับเป็นเบี้ยผู้พิการโดยจะเข้าวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งจะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดและสะสมในรอบเดือนถัดไปได้โดยจะได้รับคนละ 200 บาทต่อเดือน