ไทยมีงานทำ โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในช่วงปี 2024

เว็บไซต์ไทยมีงานทำเหมาะกับใคร?

เว็บไซต์ไทยมีงานทำเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในช่วงค้นหางานทำอยู่ หรือเป็นคนว่างงาน โดยลักษณะการให้บริการของไทยมีงานทํากระทรวงแรงงานคือคอยรวบรวมงานประเภทต่าง ๆ อาทิ งานเอกชน กลุ่มงานภาครัฐ และกลุ่มงานทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีพอสมควร เพราะแต่ละคนที่จบการศึกษามานั้นล้วนจบการศึกษาในสาขาที่แตกต่างกัน บางคนอาจต้องทำงานด้านราชการ ในขณะที่อีกคนอาจเหมาะกับงานเอกชน 

นอกเหนือจากนี้ แอพไทยมีงานทำยังถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมคอร์สหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะทางฟรีอีกด้วย ทำให้คนที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดอาชีพในวันข้างหน้ามีทักษะเหล่านี้ติดตัวนั่นเอง อย่างไรก็ดี ไทยมีงานทํารายงานตัวอาจจะไม่ได้มีงานครอบคลุมทุกประเภท เพราะบางหน่วยงานก็ไม่ได้เข้าร่วมบริการเปิดรับสมัครงานด่วนในเว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากหางานด่วนที่สุด หรือต้องการหางานออนไลน์ฟรี เว็บไซต์จากหน่วยงานรัฐบาลดังกล่าวน่าจะตอบโจทย์ไม่อย่างดี

 

ตัวอย่างของหมวดลักษณะงานทั่วไปในแอพไทยมีงานทำ

ท่านใดที่หางานออนไลน์ฟรีในปี 2567 จากแอพไทยมีงานทำจะทราบดีว่าไทยมีงานทําแบ่งประเภทงานออกเป็น 3 หมาวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดงานภาครัฐ หมวดงานเอกชน และหมวดงานทั่วไป ในบทความนี้จะขออธิบายถึงหมวดงานทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ไทยมีงานทำหลายคนอาจไม่ได้อยากทำงานราชการรวมถึงงานเอกชน เพราะมีลักษณะงานที่ไม่ตอบโจทย์รวมทั้งเรื่องเวลาในการทำงาน ดังนั้นแล้ว งานทั่วไปจึงเป็นประเภทงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ตัวอย่างของงานทั่วไปที่เปิดรับสมัครงานด่วนในเว็บไซต์ไทยมีงานทำ เช่น งานกลุ่มท่องเที่ยว ธุรการ ช่างเทคนิค ล่ามแปลภาษา บรรณารักษ์ วิศวกร กราฟฟิกการแพทย์ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถหางานได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยอีกด้วย แต่ต้องย้ำว่าบางจังหวัดอาจมีจำนวนงานที่เปิดรับสมัครงานด่วนค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ ซึ่งแนะนำให้ท่านที่กำลังหางานออนไลน์ฟรีในปี 2024 ได้พยายามหางานจากเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ ด้วย เช่น JobThai เป็นต้น

 

ไม่มีความรู้/ทักษะเฉพาะทาง สามารถลงเรียนหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ

ท่านที่คิดอยากค้นหางานใหม่ ๆ หรือหางานทำที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนมาอาจจะเกิดความกดดันอยู่ไม่น้อย เพราะต้องเริ่มเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด แต่กระนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง เพราะเว็บไซต์ไทยมีงานทำมีหลักสูตรอบรมทักษะและความรู้เฉพาะทางแบบฟรี ๆ ให้แก่ท่านที่สนใจ โดยบริการดังกล่าวนับเป็นอีกจุดเด่นอย่างหนึ่งของไทยมีงานทำก็ว่าได้ โดยท่านที่หางานออนไลน์ฟรีจากช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวสามารถเลือกหลักสูตรอบรวมที่ท่านสนใจได้ เช่น การใช้งานโปรแกรม TIA, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์, ช่างซ่อมเครื่องยนต์, การบริหารคลังสินค้า, การนวด, ภาษาอังกฤษสำหรับทำงาน, ช่องเชื่อมเหล็ก, ช่างตัดผม, บาริสต้า, การจัดากรท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างหลักสูตรอมรบไทยมีงานทำ หากเราเข้าไปใช้บริการดังกล่าวในแพลตฟอร์มออนไลน์นี้จะเห็นหลักสูตรมากกว่านี้เยอะ ไม่แน่เหมือนกันว่าหลักสูตรอมรมเหล่านี้อาจช่วยให้ท่านต่อยอดอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตข้างหน้าได้

 

งานภาครัฐในแอพไทยมีงานทำมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

งานภาครัฐที่เราค้นหางานจากแอพไทยมีงานทำค่อนข้างมีความหลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมศิลปากร กรมอนามัย กรมคุมประพฤติ หรือกรมพัฒนาทีดิน เป็นต้น หากให้อธิบายข้อดีของงานภาครัฐอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานที่มีสัญญาว่าจ้างที่ชัดเจน มีเงินเดือนที่มั่นคง และถ้าไม่ได้ทำผิดวินัยร้ายแรงก็ไม่โดนไล่ออก ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าในปี 2567 ที่เกิดวิกฤติโควิดอยู่นั้น หลายคนอยากหางานทำที่มั่นคง และได้เลือกงานภาครัฐจากแอพไทยมีงานทำ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อดีย่อมมีข้อเสีย สำหรับงานภาครัฐอาจมีข้อด้อยกว่างานเอกชนหรืองานทั่วไปตรงที่รายได้ต่อเดือนน้อยไปหน่อย อาจจะไม่พอใช้กับคนที่มีภาระมาก เช่น มีบ้านต้องผ่อน มีรถต้องชำระค่างวดทุกเดือน มีครอบครัวที่ต้องดูแล เพราะตนเองเป็นเสาหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะงานยังค่อนข้างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการทำอะไรใหม่ ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งใครที่มองงานชนิดที่ว่าก็อาจต้องเลือกกลุ่มงานทั่วไปหรือไม่ก็งานเอกชนแทนในแอพไทยมีงานทำ

 

ปีใหม่ 2567 มีงานทำแน่ เพียงใช้งานแอพไทยมีงานทำ

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้หลายคนกลายเป็นคนว่างงาน เพราะการมาของวิกฤติโควิด19 ทำให้บริษัทหลายแห่งจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ยิ่งไปกว่านั้น เด็กจบใหม่จำนวนไม่น้อยก็อยู่ในช่วงกำลังหางานเช่นเดียวกันเพราะบริษัทต่าง ๆ ปิดรับสมัครชั่วคราวหรือไม่เปิดรับสมัครงานด่วน อย่างไรก็ดี ปีใหม่ 2567 นี้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานเอกชน กลุ่มงานทั่วไป หรืองานภาครัฐ เพียงแค่ใช้งานแอพไทยมีงานทำ โดยที่แอพไทยมีงานทำนี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีงานทำ กล่าวได้ว่าเป็นมาตรการรัฐบาลอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว ทั้งนี้ อาจจะมีงานบางประเภทในไทยมีงานทํารายงานตัวที่ไม่ตรงกับความต้องการของท่าน จึงจำเป็นที่ต้องลองหาจากแหล่งหางานระบบออนไลน์อื่น ๆ เพิ่มเติมควบคู่กันไป แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เคร่งครัดว่าต้องได้งานแบบที่คิดไว้เป๊ะ ๆ งานจากเว็บไซต์ไทยมีงานทำก็ตอบโจทย์ไม่เบา

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567