สอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท พร้อมดูระยะเวลาโครงการให้ส่วนลดค่าไฟตอนนี้

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทได้แล้ววันนี้!

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกพื้นที่ตามระยะเวลาโครงการ ซึ่งจากข่าวล่าสุดของเงินช่วยเหลือในการลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐที่มีที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรีที่ผ่านการคัดเลือกของเงื่อนไขในการรับสิทธิของส่วนลดค่าไฟหรือผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท จะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อรับค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟจะกำหนดเงื่อนไข 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือนต่อ 1 รหัสประจำบ้านของผู้ประสงค์ขอเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการ โดยในการลงทะเบียนใหม่เพื่อลดค่าไฟสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2024 นี้จนถึงสิ้นสุดของระยะเวลาโครงการในการลดค่าไฟจำนวน 315 บาท ซึ่งคำถามที่ว่าเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหน? วันนี้ผู้เขียนจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆ กัน

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทสนับสนุนอะไรบ้าง?

ในส่วนของการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทจะได้รับมาตรการในการสนับสนุนผู้ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

  • ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟหากใช้ไฟฟ้าต่อเดือนไม่เกิน 50 หน่วยติดต่อกันจำนวน 3 เดือน ทางค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะละเว้นและได้รับสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าฟรีตามเกณฑ์และโครงสร้างของค่าไฟ
  • ผู้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐที่ใช้ไฟฟ้าต่อเดือนเกิน 50 หน่วยไม่เกิน 315 บาท ผู้นั้นจะได้รับการสนับสนุนเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเข้าเกณฑ์ของมาตรการของทางโครงการสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทที่มีการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนเกิน 315 บาทต่อครัวเรือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟจะต้องรับภาระในการใช้จ่ายทั้งหมดโดยจะไม่มีการได้ส่วนลดค่าไฟ

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทเพื่อรับสิทธิในส่วนลดค่าไฟ

ในส่วนแรกผู้เขียนจะพาไปรู้จักกับขั้นตอนในการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทกัน ซึ่งในตอนนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อได้เข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ลงทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ บัญชีที่แสดงสัญญา เลขมิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการเข้าร่วมลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยให้กดเครื่องหมายยินยอมและทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในส่วนของเงินช่วยเหลือ โดยในตอนนี้การลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทหากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรอเช็คค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 จะได้รับการแสดงยอดเงินในใบแจ้งหนี้ค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวน 0 บาทแต่หากลงทะเบียนหลังเวลา 17.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2567 ก็ต้องลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ในแต่ละเดือนก็จะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการ และหากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้สมัครก่อนการรอเช็คค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ในแต่ละเดือนก็จะสามารถได้รับสิทธิใบแจ้งค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทและส่วนลดค่าน้ำ

การลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทและส่วนลดค่าน้ำได้แล้ววันนี้ โดยก่อนการเช็คค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหนนั้นต้องมาทราบกันก่อนว่าสามารถลงทะเบียนในการลดค่าไฟได้ทางไหนบ้าง ซึ่งการลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำได้ 3 ช่องทาง อย่างแรกเลยคือเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงและเว็บไซต์กิจการไฟฟ้า เมื่อลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทเสร็จแล้วก็ยังมีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือในค่าน้ำอีกด้วยซึ่งจะสามารถรับสิทธิได้ 2 ช่องทางคือการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐให้สำเร็จและเรียบร้อยภายในกำหนดของทางโครงการสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องยืนยันผ่านการไฟฟ้าให้เสร็จวันที่ 8 เมษายน 2567 ส่วนการประปาต้องเสร็จก่อน 25 มีนาคม 2567 ถึงจะได้รับสิทธิใบแจ้งหนี้เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเดือนเมษายน 2567 นั่นเอง

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท

ในส่วนของผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาททั้งรายเก่าและรายใหม่จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าจะสามารถรับใบแจ้งหนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟในเดือนมีนาคม 2567 เป็นเดือนสุดท้ายและสามารถนำไปแจ้งหนี้ไปชำระใช้สิทธิส่วนลดค่าไฟได้ถึงเพียงวันที่ 30 เมษายน 2567 นี้เท่านั้น
  • ผู้ที่ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทรายใหม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขของค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนั้นจะได้รับสิทธิในเงินช่วยเหลือทุกคน แต่หลักเกณฑ์สำคัญตลอดระยะเวลาโครงการนี้คือผู้ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือนต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยสามารถลงทะเบียนได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงานเช่นเดียวกับส่วนลดค่าประปา 

ซึ่งหากถามว่าเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหนนั้นคำตอบก็คือค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับในทุกๆ วันที่ 18 ของแต่ละเดือน ซึ่งหากต้องการเช็คค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรสอบถามทางเบอร์ 02 109 2345 ได้เลย

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทมีระยะเวลาถึงช่วงไหน?

การลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทจะช่วยเหลือตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเมษายนเลย

บ้านหนึ่งหลังจะลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทได้กี่คน?

รัฐบาลกำหนดไว้ว่าผู้จะลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทต่อ 1 บ้านทำได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น!

หากลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

กรณีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทมีปัญหาให้ลองโทรไปยังเบอร์ 02 109 2345 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลย7

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024