เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร? พร้อมสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567

เงินสมทบประกันสังคม จากกองทุนประกันสังคม

 

             ในปัจจุบัน ก็คงมนุษย์เงินเดือนเยอะมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องลงทุนเองและเกิดความเสี่ยงน้อย และมุมมองสำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในทุกเดือน นั้นแหละเป็นที่มาของคำว่า ประกันสังคม เพราะ กองทุนประกันสังคมมีไว้เพื่อสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกที่มีรายได้และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและการทดแทนรายได้ที่ต่อเนื่อง หลายๆคนจึงเกิดความสงสัยว่าต้องจ่ายเงินประกันสังคมไปทำไม แล้วจะคุ้มไหม? ทางเราจึงจะอธิบายรายละเอียดให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นว่าประกันสังคม คืออะไร? เริ่มจาก เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร ทางเรามีคำตอบมา เงินสมทบประกันสังคม 2567 คือ เงินที่ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง หรือ ลูกจ้าง ก็ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือน โดยคำนวณจากค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 และถ้าหากถามว่า เงินสมทบประกันสังคม ส่งจ่ายแล้วคุ้มไหม บอกได้เลยว่า คุ้มมาก เนื่องจากหากจ่ายแล้วแน่นอนว่าท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ แล้วสิทธิประโยชน์คืออะไรบ้าง จะมีหลายกรณี อาทิ เช่น กรณีป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน , กรณีว่างงาน , คลอดบุตร , ชราภาพ และต่างๆ เป็นต้น 

 

เงินสมทบประกันสังคม กับสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

         เมื่อนายจ้างได้ขึ้นทะเบียนเงินสมทบประกันสังคมจากกองทุนประกันสังคมแล้ว เราก็จะสามารถเช็คเงินสมทบประกันสังคมที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินสมทบประกันสังคม 2567 ได้ทันที ถ้าหากท่านคิดว่าได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ไหมและจะคุ้มไหม มาดูกันสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกัน คืออะไรบ้าง ?

ในกรณีเกิดการเจ็บป่วย  เบื้องต้นก็จะได้รับเงินชดในการหยุดงานไป 70% ของค่าจ้างค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน (ค่าตอบแทนสูงสุดถึง 20,000 บาท) โดยต้องมีหลักฐานมายืนยัน เช่น ใบรับรองแพทย์ โดยหากท่านนำมายืนยันก็จะได้รับเงินชดเชยเงินสมทบประกันสังคมไป นับตั้งแต่วันที่หยุดงาน 

-ในกรณีทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ ก็ได้รับเงินชดและได้สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567 โดยการหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน

ในกรณีสูญเสียอวัยวะ  ก็จะได้รับเงินชดเงินประกันสังคมและได้หยุดงานเพิ่ม 70% ของค่าตอบแทนรายเดือน 

-ในกรณีสุดท้าย คือ เสียชีวิต ต้องรับผิดชอบการจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพตามที่กฎกระทรวงได้กำหนดในกองทุนประกันสังคมเอาไว้

ที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์เงินสมทบประกันสังคมเบื้องต้นที่ประกันสังคมจะให้สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าควรที่จะได้รับทั้งสิ้นและยังมีกรณีต่างๆอีกมากมายที่สุดจะคุ้มที่เราควรจะได้รับ

 

เงินสมทบประกันสังคม รับเงินประโยชน์ทดแทนจากได้ทางไหนบ้าง ?

ท่านจะสามารถขอรับงินสมทบประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและเช็คเงินสมทบประกันสังคมเกินได้ทางไหนบ้าง มาดูกัน

– สามารถเช็คเงินสมทบประกันสังคมและสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567 รับเงินจากเงินประกันสังคมได้ด้วยตัวท่านเอง หรือ ท่านอาจจะมอบฉันทะการรับเงินสมทบประกันสังคมให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายรับแทนก็ย่อมได้เช่นกัน โดยท่านสามารถรับเงินทางผ่านทางธนาณัติ หรือ รับเงินผ่านทางธนาคารก็ได้ ธนาคารที่ติดต่อรับงินสมทบประกันสังคมได้ ได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารนครหลวงไทย , ธนาคารไทยธนาคาร และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยสามารถรับเงินเงินสมทบประกันสังคมจากกองทุนประกันสังคม 2567(2024)ได้ผ่าน 9 ธนาคารที่กล่าวไปเท่านั้น

 

คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครเงินสมทบประกันสังคม

– ผู้สมัครงินสมทบประกันสังคมจากกองทุนประกันสังคมจะต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์แทนในกรณีทุพพลภาพ เนื่องจากจัดเป็นกรณียกเว้นของเงินสมทบประกันสังคม 2567

–  ต้องออกจากงานที่ทำอยู่ภายใน 6 เดือน และต้องส่งเงินสมทบนี้มาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ที่สำคัญ คือ ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกองทุนประกันสังคมเท่านั้น เนื่องจากสามารถคำนวณและเช็คเงินสมทบประกันสังคมเกินได้

ในส่วนของการสมัครก็จำเป็นต้องมีหลักฐานเช่นกัน ดังนั้น หลักฐานการสมัครงินสมทบประกันสังคม 2567(2024) มีดังนี้ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการได้ทำการออกบัตรให้ นำมาพร้อมกับสำเนา เพื่อทำการยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้สมัครกองทุนประกันสังคมและเจ้าของบัตรจริง และ ต้องนำแบบคำขอผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาด้วย และ หากจะทำการจ่ายงินสมทบประกันสังคมหรือสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567สามารถหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกร , ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารนครหลวงไทย และ จ่ายทางธนาณัติ หรือ จะจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณได้แล้ววันนี้

 

วิธีคำนวณเงินสมทบประกันสังคม

                การที่จะคำนวณเช็คเงินสมทบประกันสังคม 2567(2024) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ทางเราจะมาสอนให้คำนวณเงินสมทบประกันสังคมเบื้องต้นด้วยตัวเอง ซึ่งการคำนวณเงินประกันสังคมนั้น ทำได้ ดังนี้ เช่น เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้ากองทุนประกันสังคม) = 450 บาท  ที่ต้องหักเข้าประกันสังคม  และ หากเงินเดือน 13,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้ากองทุนประกันสังคม) = 650 บาท ที่ต้องหักเข้าประกันสังคม เป็นต้น จากที่ได้บอกวิธีการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมแล้ว อยากให้ท่านลองสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567และเช็คเงินสมทบประกันสังคมเกินดูว่า เงินคงเหลือที่ถูกหักเข้าประกันสังคม  235 บาท กองทุนประกันสังคมถูกต้องไหม 

หากท่านต้องการทราบว่าเงินสมทบประกันสังคมคืออะไรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมที่เพิ่มเติมและนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ สามารถศึกษาได้ที่ www.sso.go.th , Mobile Application (SSO Connect) , SSO NEWS กองทุนประกันสังคม , MY SSO สามารถติดต่อเบอร์โทร 1506 หรือ ติดต่อบริษัทประกันสังคม ใกล้บ้านคุณได้แล้ววันนี้เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับตัวเงินสมทบประกันสังคมได้เลย

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024