ต้องการลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ สมัคร www.gsb.or.th ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท

เปิดข้อมูลวิธี ลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด 2567

 

ช่วงCOVID 19 ระบาดเป็นช่วงที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ ต่อการทำมาหากินของประชาชนเป็นอย่างมาก ธุรกิจหลายอย่างถูกปิดตัวลงเพราะทนสภาพขาดทุนไม่ไหว ทำให้มีธนาคารหลายแห่งผลิตสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเจอผลกระทบจาก COVID 19

ซึ่งตอนนี้ธนาคารออมสินก็ได้เปิด ให้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ ในชื่อ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีมาฝากกันด้วย

 

www.gsb.or.th ลงทะเบียนออมสิน 50000

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนออมสินรอบ2 ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo โดยสามารถกู้สินเชื่อฉุกเฉินสูงสุดรายละไม่เกิน 50000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือนเท่านั้น

 

วิธีลงทะเบียนออมสิน สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ต้องทำยังไง?

 

การลงทะเบียนออมสิน สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถทำได้ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดเลือก “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ที่หน้าจอ จากนั้นกด “สมัคร”
 2. อ่านรายละเอียดของสินเชื่อให้ครบถ้วน แล้วกด “สมัคร”

3.ใส่เลขหลังบัตรประชาชน แล้วกด “ถัดไป”

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน แล้วกด “ถัดไป”
 2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วให้กด “ถัดไป”
 3. หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้
 4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ลงไป แล้วกด “ถัดไป”
 5. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดของสินเชื่อ แล้วกดเครื่องหมายถูกหน้า “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” แล้วกด “ยอมรับ”
 6. อ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเลื่อนลงมาจนสุด แล้วกด “ยินยอม”
 7. กด “ยืนยัน” และกด “รับรหัส OTP”
 8. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
 9. นำรหัส OTP ที่ได้รับ มากรอก ภายใน 2 นาที จากนั้นให้กด “ยืนยัน”
 10. Saveรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล เก็บไว้ในคลังภาพ โดยกด ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในคลังภาพ
 11. จากนั้นกด “เสร็จสิ้น” รอผลอนุมัติ ซึ่งธนาคารออมสิน จะส่งผ่านทางSMS และ Notification บน MyMo

 

ลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากคุณ สมบัติผู้ที่ต้องการสมัครมีอะไรบ้าง?

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการอิสระ (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี)
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ (มีอายุครบ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 60 ปี)
 • เป็นผู้ที่มีที่อยู่ชัดเจน ติดต่อได้
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารมาก่อนและปิดบัญชีมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี

 

ลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ?

เมื่อลงทะเบียนออมสิน สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทาง SMSและ Notification บน MyMo หากผลการอนุมัติผ่านการพิจารณา จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลภายใน 7 วัน

สำหรับใครที่มีปัญหาด้านการเงิน ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากCOVID 19 สามารถลงทะเบียนออมสิน สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ทั้งทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน แต่หากท่านไม่สะดวกดำเนินการทางออนไลน์ ท่านก็สามารถดำเนินการลงทะเบียนออมสินได้เลยผ่านสาขาใกล้บ้านของท่าน

หากสนใจลงทะเบียนออมสินจะต้องทำอย่างไร?

ถ้าต้องการลงทะเบียนออมสินให้ลองไปธนาคาร หรือกู้ผ่าน Mymo ก็ได้

การลงทะเบียนออมสินล่าสุดมีสินเชื่ออะไรบ้าง?

สามารถลงทะเบียนออมสินเพื่อรับสินเชื่อต่างๆ ได้ เช่น สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

รอผลอนุมัติจากการลงทะเบียนออมสินนานไหม?

สำหรับการลงทะเบียนออมสินจะรอผลอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง!

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024