ลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 พร้อมเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2

10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับเงินเยียวยา 39 รอบ 2

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติออกมาตรการเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ตามภาวะสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกแพร่ระบาดอยู่นี้ ทางรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 รอบ 2, ม.33 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์  ทั้งในเรื่องของการลดอัตราเงินสบทบ รวมถึงการขยายเวลาลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็น หลากหลายคำถาม ทั้งจากนายจ้าง และผู้ประกันตน ที่เกี่ยวกับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 และในวันนี้ เราจึงได้รวบรวม 10 คำถามยอดฮิต ที่เกี่ยวกับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 มาให้ผู้อ่านได้คลายข้อสงสัยกันแล้วครับ แต่จะมีเงื่อนไข หรือข้อมูลอัพเดทล่าสุด 2567 อะไรบ้างนั้น ตามเรามาดูกันครับ

10 คำถามยอดฮิต เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2

สำหรับโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 เป็นคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้เข้าความเข้าใจแก่ลูกจ้าง และนายจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 หากไม่ได้ทำเงินกับนายจริง ไม่มีอาชีพ และไม่ได้ทำงาน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 จากเหตุสุดวิสัยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่

ตอบ : ผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 จะได้รับความคุ้มครองเพียงแค่ เกิดการเจ็บป่วย, สงเคราะห์บุตร, ทุพพลภาพ, คลอดบุตร, ชราภาพ และตาย ไม่คุ้มครองกรณีว่างงาน ดังนั้นแล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 1. สามารถเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ได้จากที่ไหน

ตอบ : หากผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 ต้องการเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 สามารถเช็คได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th 

 1. ในการขอรับเงินเยียวยามาตรา 39 ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนหรือไม่

ตอบ : ไม่ต้องลงทะเบียน เพราะทางประกันสังคมมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว 

 1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 จะได้รับเงินเยียวยาเท่าไร

ตอบ : ประกันสังคมเยียวยา 5,000 บาท เป็นจำนวน 2 รอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 1. รับเงินเงินเยียวยามาตรา 39 จากช่องทางไหนได้บ้าง

ตอบ : เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 สามารถรรับได้ผ่านช่องทาง พร้อมเพย์ ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 ต้องเปิดบัญชี พร้อมเพย์ ที่ผูกไว้กับบัตรประกันตน โดยห้ามผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 1. เงื่อนไขผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 มีอะไรบ้าง

ตอบ : สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 หากต้องการรับเงินเยียวยามาตรา 39 ต้องมีสัญชาติไทย และทำงาน หรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด

 1. มีคุณสมบัติครบ และอยู่ใน 29 จังหวัด แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 ต้องทำอย่างไร

ตอบ : สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อีกทั้งยังอยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 ต้องทำการยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาที่กระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานประกันสังคม ที่เปิดให้ผู้ประกันตน หรือนายจ้าง ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ทบทวนสิทธิเยียวยา ดังนี้

แบบคำขอรับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • บุคคลล้มลาย พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย 
 • บุคคลทุพพลภาพ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • ผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี แนบหลักฐานการถูกอายัดบัญชี 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทนได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ และของผู้มอบ เอกสารทุกอย่างสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมาเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

 1. วิธีตรวจสอบสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2

ตอบ : เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นเลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเงินเยียวยามาตรา 39 

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดค้นหา

 1. เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 เริ่มเข้าวันไหน 

ตอบ :  21 กันยายน 2567 

 1. ขาดส่งผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 เกิน 3 เดือน รับเงินเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ แต่ผู้ประกันตน สามารถสมัครใหม่ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 เพื่อรับสิทธิได้