บัตรคนจนเดือนมิถุนายนใช้ยังไงได้บ้าง ดูวิธีใช้และรอบโอนเงินที่จะได้รับ

ความเคลื่อนไหวและสิทธิผู้ใช้บัตรคนจนเดือนมิถุนายน ปี 2567

จากการที่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้มีมติของคณะรัฐมนตรีให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดและได้ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติทางออนไลน์และให้ยืนยันตัวตนให้เสร็จเรียบร้อยจึงจะมีสิทธิในการใช้สวัสดิการคนจนรอบใหม่นี้ได้ส่วนคนที่ไม่ผ่านการพิจารณาต้องทำการอุทธรณ์ผลการพิจารณาซึ่งจากข่าวของบัตรคนจนล่าสุดมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วทั้งหมด 1,266,682 รายที่รอการตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่อยู่ส่วนผู้ที่จะเริ่มใช้บัตรคนจนเดือนมิถุนายนนี้ก็คือผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 พ.ค.2024 แล้วบัตรคนจนเก่าบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหนบัตรเก่าจะใช้ได้ถึงเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายหากลงทะเบียนใหม่ผ่านก็จะเริ่มใช้เงินบัตรคนจนใหม่ได้ในเดือนเมษายน 2567 เลยส่วนบัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะมีวิธีใช้อย่างไรและได้เท่าไหร่ติดตามการรีวิวสิทธิของบัตรคนจนเดือนมิถุนายนต่อไปได้เลย

สิทธิของวงเงินใช้จ่ายของบัตรคนจนเดือนมิถุนายน

จากโครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดที่มีการเริ่มใช้บัตรคนจนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 แล้วสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนของผู้ถือบัตรคนจนเดือนมิถุนายนมีอะไรบ้างนั้นมาดูกัน วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าหรือร้านที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนใช้ได้ตั้งแต่ 05.00 – 23.00 น.ของทุกวันใช้โดยวิธีรูดผ่านเครื่อง EDC โดยใช้บัตรประชาชนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่ถ้าเป็นคนที่เริ่มใช้บัตรใหม่ของบัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะได้รับสิทธิเงินคนจนย้อนหลังของบัตรคนจนมิถุนายน 66 เพิ่มอีก 2 เดือนคือได้เพิ่มอีก 600 บาทเป็น 900 บาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนได้เพิ่มอีก 20 บาทเป็น 100 บาทและวงเงินค่าเดินทางของบัตรคนจนเดือนมิถุนายนผ่านระบบขนส่งสาธารณะรับเงิน 750 บาทต่อคนต่อเดือนก็ต้องใช้บัตรประชาชนรูดซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วผ่านทางเครื่องรูดบัตรเช่นกัน

วิธิใช้วงเงินบัตรคนจนเดือนมิถุนายนสำหรับค่าน้ำค่าไฟ

สำหรับมาตรบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของสวัสดิการคนจนรอบใหม่นี้สำหรับบัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนล่าสุดเป็นค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทและค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยวงเงินของบัตรคนจนเดือนมิถุนายนนี้ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนให้ผู้บริการแทน จากการเช็คบัตรคนจนผู้ได้บัตรคนจนมิถุนายนใหม่จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธินี้ที่สำนักงานของผู้ให้บริการหรือเว็บไซต์ให้เรียบร้อยก่อนและจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป และถ้าหากผู้ถือบัตรคนจนเดือนมิถุนายนต้องการจะเช็คเงินบัตรคนจนว่ามียอดคงเหลือในบัตรเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถเช็คทางโทรศัพท์ได้ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร. 0-2109-2345