ข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับรอบใหม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า เข้าใจทุกมิติ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

หนึ่งในโครงการที่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล นั่นก็คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “บัตรคนจน” หลังจากที่รอคอยกันมานาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์โครงการ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าก็ยังสามารถใช้งานได้จนกว่าคลังจะประกาศตัดสิทธิ ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิใหม่ได้ สำหรับกรณีผู้มีสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าซึ่งไม่ได้รับสิทธิในรอบใหม่ ก็ยังคงใช้สิทธิที่เหลืออยู่ได้และจะชดเชยให้อีก 1 เดือนหลังจากสิทธิเดิมสิ้นสุดลง ซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า ก็ยังสามารถอุทรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์ครั้งใหม่ได้

เกาะติด Time Line บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า ตั้งแต่ต้น จนถึงใช้งานได้

หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 คนเก่า และคนใหม่ ไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2567 ข่าวล่าสุดได้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์ทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าหรือคนใหม่จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารของรัฐ และจะสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดไป แต่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ทบทวนสิทธิจาการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ไปอีกครั้งได้ที่คลังจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ

การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า

สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อรับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไป ไม่ว่าจะเป็นคนเก่า หรือคนใหม่ ซึ่งมีรายชื่อผ่านการพิจารณา สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ซึ่งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดระบุว่าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยกรณีไปด้วยตนเองใช้เพียงบัตรประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์ ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าที่ผ่านพิจารณาแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้โดยใช้บัตรประชาชนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนผู้รับมองอำนาจ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 คนเก่า ซึ่งผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิในรอบใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งวงเงินซื้อสินค้า 200 / 300 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อ 3 เดือน นอกจากนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าจะได้วงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รถบขส. 500 บาทต่อเดือน รถไฟ 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าซึ่งอยู่ในเขตกทม. จะได้วงเงินเดือนทาง MRT BTS ARL 500 บาทต่อเดือน รวมไปถึงชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน ประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ