บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าใช้ได้ไหม? วิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่ายังจะใช้ได้อีกไหมถึงเมื่อไหร่?

สำหรับข่าวล่าสุดที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ทำการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังมีข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ซึ่งจะมีรายละเอียดสำหรับการให้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนเก่า คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่ากับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศข่าวล่าสุดว่า ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 คนเก่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะยังคงใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าได้ถึงวันสุดท้ายของเดือน ก่อนที่จะมีการเริ่มทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ประกาศให้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อย่างชัดเจนว่า ประชาชนจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ โดยจะมีการเริ่มใช้บัตรรอบใหม่ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ดังนั้นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าก็ยังคงสามารถใช้บัตรคนเก่าต่อไปได้อีกหนึ่งเดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งต่อไปจะมีการเปลี่ยนการใช้งานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นการใช้ผ่านบัตรประชาชนนั่นเอง

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่ายังจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?

หลายคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า อยากจะรู้ว่ายังจะมีประโยชน์อะไรอีกไหม? เพราะได้ยินข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดประกาศว่า คนเก่าที่ลงทะเบียนไว้นานแล้วสามารถใช้บัตรได้อีก 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วทางกระทรวงการคลังกำลังตรวจสอบคุณสมบัติของคนเก่า ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่ลงทะเบียนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า ปี 2567 รอบใหม่ และในขณะนี้มีคนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดทั้งหมด 22 ล้านคน และผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 คนเก่า ซึ่งในเวลานี้กระทรวงการคลังได้เลื่อนประกาศข่าวล่าสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าออกไป เพื่อจะทำการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรายละเอียดทั้งคนเก่าและคนใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นเอง สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนเก่ายังจะได้รับประโยชน์จากบัตรคนเก่าในรอบใหม่ และจะมีการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

วงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าได้เท่าไหร่มาดูกัน

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด สำหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด และให้ตรวจเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าที่มีการรับไว้ก่อนแล้ว ซึ่งยังมีรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างให้ผู้ถือบัตรทำการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อจะได้ทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ และจะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจะยังคงได้วงเงินเท่าจากข่าวล่าสุดที่ประกาศไว้ซึ่งมีรายละเอียดในวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 สำหรับคนเก่าที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าในรอบใหม่ ยังจะได้รับวงเงินให้เป็นค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ 300 บาทและวงเงินอีก 80 บาทต่อ 3 เดือนให้เป็นค่าก๊าซหุงต้ม และให้ค่าน้ำประปาอีกเดือนละ 100 บาท ซึ่งจะมีค่าไฟฟ้าให้อีกเดือนละ 315 บาท สำหรับผู้ที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท แต่ถ้ายอดไฟฟ้าเกิน 315 บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าจะต้องจ่ายเองทั้งหมด ยังมีวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เป็นค่าเดินทางเดือนละ 750 บาทสำหรับการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะให้เท่ากันทุกพื้นที่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ ได้เลย