รายละเอียดบัตรคนจนรอบใหม่ พร้อมติดตามอัพเดทข่าวสารบัตรคนจนในปี 2024

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เริ่มลงทะเบียนต้นปี 2567

 

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ภายในต้นปี 2567 การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมถึงการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกด้วย โดยจะเปิดให้ประชาชนอีก 15 ล้านคนมีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ รวมถึงผู้ถือบัตรคนจนรายเก่าก็ต้องมาบัตรคนจนด้วยเช่นกัน เพราะจะมีการพิจารณากฎเกณฑ์การให้สิทธิ์บัตรคนจนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง และป้องกันการได้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรม โดยวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ แต่จะตั้งจุดลงทะเบียนไว้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) เพื่อให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้ด้วย

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทั้งผู้ถือบัตรคนจนและรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียน 2567

กระทรวงการคลังได้เปิดวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยจะให้ประชาชนรายใหม่ 15 ล้านคนทั่วประเทศ และรายเก่าที่มีบัตรคนจนล่าสุดอยู่แล้วอีกประมาณ 13 ล้านคน ไปลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเลือกสถานที่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ที่ใกล้บ้านและสะดวกที่สุด เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และในส่วนของคนพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และเพื่อความสะดวกมากขึ้นผู้ที่จะสมัครบัตรคนจนรอบใหม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดไว้ล่วงหน้า และเตรียมหลักฐานในการพิจารณาการให้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ไว้ให้พร้อมก่อนจะถึงวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จริง ๆ 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ หากได้สิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดจะใช้โครงการรัฐบาลอื่น ๆ ได้หรือไม่  2567

คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนอาจสงสัยว่า หากได้สิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดจะใช้โครงการรัฐบาลอื่น ๆ ได้หรือไม่ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเพิ่มกำลังซื้อ หรือโครงการอื่น ๆ คำตอบก็คือหากลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่และได้สิทธิ์ใช้บัตรคนจนแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมกับโครงการรัฐอื่น ๆ ได้อีก เนื่องจากบัตรคนจนได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายในแต่ละเดือนอยู่แล้ว และยังได้รับสิทธิ์อื่น ๆ ที่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในปี 2567 ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาลอีก 

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024