แนวทางการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่พร้อมวิธียืนยันสิทธิ์ง่ายๆ ใน 5 นาที

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ เข้าใจทุกขั้นตอน เพื่อเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากปัญหาปากท้องของผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งสร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติต่าง ๆ มารุมเร้า สิทธิ์บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ไปเมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา และสามารถเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยรัฐบาลต้องการทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนเช็คลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่าน – ไม่ผ่านการพิจารณา โดยผู้ที่เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่เรียบร้อยแล้วผ่านการพิจารณาจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ส่วนในกรณีที่เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่แล้วพบว่าไม่ผ่านการพิจารณาก็จะต้องรีบดำเนินการอุทธรณ์เพื่อทบทวนข้อมูลที่ต้องแก้ไข โดยรายละเอียดแต่ละด้านเป็นอย่างไรมาติดตามไปพร้อม ๆ กัน

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี โดยสามารถเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บเช็คสิทธิ์บัตรคนจนหรือจากหน่วยลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วย รวมไปถึงการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center ซึ่งสามารถเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ให้ และแจ้งผลการพิจารณาได้ในทันที ซึ่งจะเช็คสิทธิ์ด้วยวิธีการใดก็ขึ้นอยู่ความสะดวกของผู้ต้องการเช็คสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ท่านนั้น ๆ ซึ่งมีระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่เรียบร้อย ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนอย่างไร
เมื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่แล้วพบว่าตนเองผ่านการพิจารณา ควรรีบดำเนินการยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนซึ่งสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง 3 ธนาคารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. โดยผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการตรวจสิทธิ์บัตรคนจนใช้เพียงบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ส่วนกรณีผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนแต่ไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้ที่ไว้วางใจได้ เพื่อให้ดำเนินการ

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ ผ่าน – ไม่ผ่าน ดำเนินการอย่างไรต่อ

สำหรับหลาย ๆ ท่านที่มีข้อสงสัยว่าตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งผ่าน – ไม่ผ่าน สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการพิจารณาให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนได้เลยหลังจากที่เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่และทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์ได้ทันในวันที่ 1 เมษายน 2567 ส่วนกรณีผู้ที่ตรวจสิทธิ์บัตรคนจนแล้ว พบว่าตัวเองไม่ผ่านการพิจารณาก็จะมีระยะเวลาให้สามารถไปยื่นอุทธรณ์เพื่อทบทวนการพิจารณาบัตรคนจนรอบใหม่ได้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้ที่เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่แล้วไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการแก้ไขข้อมูล และจะได้สามารถยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่ผลการพิจารณาว่าผ่านเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ