รู้จักกับการเพิ่มกำลังซื้อ พร้อมวิธีเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อในปี 2024

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มทุน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 2567  ชื่อโครงการนี้หลายคนอาจเคยได้ยิน หรือรับรู้จากข่าวสารต่างๆ แต่อาจยังสงสัยว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อคืออะไร  โดยเราขออธิบายดังนี้โครงการเพิ่มกำลังซื้อเป็นโครงการรัฐบาลมีที่มาจากนโยบายของรัฐที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับภาคประชาชนโดยให้วงเงินรวมไม่เกิน 1,200 บาทต่อสิทธิตลอดโครงการ  

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 

  โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้สิทธิการเข้าโครงการกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14 ล้านสิทธิและ กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้สิทธิบัตรประชาชนสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 2.5 ล้านสิทธิ โดยผู้ใช้สิทธิต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยสามารถเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้ที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

วิธีลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

หากเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อ สามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่แอพพลิเคชั่นถุงเงินโดยดำเนินการดังนี้

  1. เปิดแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ
  2. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
  3. เลือกบัตรสวัสดิการ / บัตรประชาชนตามสิทธิ
  4. สแกนบัตร และกรอกข้อมูล
  5. กดยืนยัน

วิธีใช้งานการชำระค่าสินค้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 

เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยคือแล้วโครงการเพิ่มกำลังซื้อใช้ยังไง  ซึ่งขั้นตอนการใช้งานโครงการเพิ่มกำลังซื้อสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้ที่แอพพิเคชั่นถุงเงินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1. เปิดแอพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ
  2. เลือกเมนูตามสิทธิ เพิ่มกำลังซื้อบัตรประชาชน / เพิ่มกำลังซื้อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  3. กดสแกนเพื่อชำระ นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / บัตรประชาชนขึ้นมาสแกน
  4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายและทำการสแกนหน้า
  5. ยืนยันการชำระเงิน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อเงินเข้าวันไหน  

จากรายละเอียดที่ผ่านมาหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าวันไหน โดยเงินเพิ่มกำลังซื้อจะเข้าตามระยะเวลาของโครงการเพิ่มกำลังซื้อจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และยกเลิกโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยทางรัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินเข้าไปในระบบทุกวันที่ 1 ในแต่ละเดือนครั้งละ 200 บาท หลังจากเราผ่านการตรวจเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วจะมีเงินโอนเข้าในแอพพลิเคชั่นถุงเงิน ดังนี้

ครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม 

ครั้งที่ 2 1 สิงหาคม

ครั้งที่ 3 1 กันยายน

ครั้งที่ 4 1 ตุลาคม

ครั้งที่ 5 1 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 6 1 ธันวาคม

ซึ่งการใช้จ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ จำเป็นจะต้องใช้จ่ายให้หมดเป็นเดือนๆ ไปไม่สามารถทำการสะสมยอดเงินได้  

  และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสิทธิบัตรประชาชนสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเติมเงินเพิ่มจากเดือนละ 200 บาท เป็น 500 บาท ทำให้รวมยอดเงินทั้งหมดที่ท่านจะได้รับเป็น 1,800 บาท ก่อนยกเลิกโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567