ต้องการใบรับรองรายได้ กยศ ดูตัวอย่างใบรับรองรายได้ กยศ และวิธีขอหนังสือรับรองรายได้

ใบรับรองรายได้ กยศ หนึ่งในเอกสารสำคัญของการกู้ กยศ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือเรียกย่อ ๆ ว่า กยศ เป็นกองทุนให้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน หรือค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่นนี้แล้วจึงถือว่า กยศ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีทุนทรัพย์น้อยหรือเดือดร้อนเรื่องเงิน อย่างไรก็ดี ใบรับรองรายได้ กยศ หรือเอกสารกยศ ใบรับรองรายได้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารสารสำคัญที่ใช้ในขั้นตอนการสมัครนับตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2567 ในปัจจุบันนี้

ใบรับรองรายได้ กยศ อย่างเช่นใบกยศ.102 นับว่าเป็นตัวอย่างใบรับรองรายได้ กยศ กรณีผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาไม่มีรายได้ประจำ เช่น ผู้ปกครองที่ทำอาชีพค้าขาย อาชีพเกี่ยวกับเกษตรกร หรือรับจ้างรายวัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องอัพโหลดหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ในระบบโดยให้เห็นภาพและตัวหนังสือที่ชัดเจนอีกด้วย 

ใบรับรองรายได้ กยศ สำหรับผู้มีรายได้ประจำใช้อะไรบ้าง?

ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น จะใช้ใบรับรองรายได้ กยศ ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ปกครองของนักเรียนคนนั้นทำอาชีพอิสระหรือทำงานประจำ โดยตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ สำหรับผู้งานประจำและมีรายได้ประจำ เช่น สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน กยศ นอกจากนี้ ในเอกสารดังกล่าวยังต้องมีลายเซ็นต์ของหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานด้วยจึงจะถือว่าใบรับรองรายได้ กยศ ใช้ได้ ทั้งนี้ จำนวนรายได้ที่กรอกนั้นยังต้องกรอกให้ตรงกันกับหลักฐานที่นำมาด้วยเช่นกัน 

อบ่างไรก็ดี หากผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาทำอาชีพอิสระและไม่มีรายได้ประจำ ก็ต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศ ประเภทหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) แทน ซึ่งหากท่านอยากรู้ว่าตัวอย่าง กยศ.102 เป็นอย่างไร ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ เมื่อเราได้รวบรวมเอกสารครบทั้งหมดแล้ว ทั้งในส่วนของผู้มีรายได้ประจำและผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ขั้นตอนต่อมาคือการเริ่มลงทะเบียนและอัพโหลดเอกสาร ซึ่งวิธีทำก็ไม่ได้วุ่นวายหรือยากจนทำไม่ได้ ทั้งนี้ท่านสามารถทำตามวิธีที่เว็บไซต์ กยศ. แนะนำได้เลย

ทำไมถึงต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศ ในการกู้?

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ใบรับรองรายได้ กยศ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นับตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งปี 2024 นี้ ก็เพื่อใช้เป็นหลักประกันว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง บิดา มารดา หรือผู้เกี่ยวข้องจะสามารถชำระเงินคืนได้นั่นเอง ทั้งนี้ ตัวอย่างใบรับรองรายได้ กยศ ก็มีลักษณะแตกต่างกันไปตามอาชีพและคุณสมบัติของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ที่เอาไว้ใช้เป็นใบรับรองรายได้ กยศ สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ แต่ในทางกลับกัน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร กยศ.102 แต่อย่างใด แต่จะใช้ใบรับรองเงินเดือน กยศ  หรือสลิปเงินเดือนที่มีรายได้ตรงกันกับหลักฐานที่แนบมาในตอนสมัคร

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567