ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 สามารถขอสินเชื่อโครงการ ธอส ม.33 ได้สูงสุดเท่าไร

วิธีเข้าร่วมโครงการธอส สินเชื่อบ้าน ม.33

ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 มีวิธีเข้าร่วมโครงการง่าย ๆ คือให้ผู้ลงทะเบียนโครงการ ธอส ม.33 ดาวน์โหลดติดตั้งแอพธนาคารธอส แล้วก็ขอรหัสเข้าร่วมธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 พร้อมกับนำรหัสไปยื่นกู้ธอส ม.33 ที่ธนาคารสาขาทั่วประเทศ สำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนสินเชื่อบ้าน ธอส สามารถตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองก่อนได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารธอส โดยคนที่จะกู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 ผ่าน หลัก ๆ จะต้องเป็นผู้ประกันตนม.33 ที่มีหนังสือรับรองสถานะถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ม.33 เริ่มต้นที่ 1.99% ต่อปี และโครงการ ธอสนี้ มีระยะเวลาให้กู้สินเชื่อบ้านถึงแค่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. เท่านั้น ฉะนั้น หากใครที่จะกู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 จริง ๆ ก็ต้องรักษาเวลาตรงนี้ให้ดีด้วย หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ทันที

ไขข้อสงสัย กู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 ไปทำไม

บทความนี้จะพาคุณไปหาคำตอบว่า เราจะกู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 หรือลงทะเบียนสินเชื่อบ้าน ธอสเพื่อผู้ประกันตนม.33 ไปทำไมกัน สำหรับธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 เป็นสินเชื่อบ้าน ธอส ที่ช่วยให้คนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา 33 ได้กู้สินเชื่อเพื่อนำวงเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อผู้ประกันตน ม.33 คือ 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 2. กู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 เพื่อปลูกสร้างอาคาร 3. กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกอาคาร 4. กู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 สำหรับต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร 5. กู้ธอส สินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เงินต้นของผู้กู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 คงเหลือรวมทุกบัญชีจะไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ม.33 ตามเงื่อนไขของธนาคารธอส จะเริ่มต้นที่ 1.99% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ ฉะนั้น ผู้ประกันตนม.33 ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อบ้านไม่ควรพลาดธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 โดยเด็ดขาด

ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเอสารที่ใช้ยื่นธอส สินเชื่อบ้าน ม.33

เรื่องของเอกสารที่ใช้ยื่นธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ นั่นเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีเอกสารก็จะไม่สามารถสมัครธอส ม.33 หรือกู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 ได้เลย สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นสินเชื่อผู้ประกันตน ม.33 ตามเงื่อนไขธนาคาร ประกอบไปด้วย 1. รหัสเข้าร่วมโครงการ ธอส ที่ได้รับจากทาง Line GHB Buddy 2. หนังสือรับรองสถานะผู้ประกันตนม.33 ซึ่งเราสามารถขอได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม 3. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด ที่สำคัญคือเมื่อมีเอกสารครบถ้วนแล้ว ผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของธนาคารไว้ด้วย

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024