ทำความรู้จักกับเบี้ยคนชรา พร้อมส่องคุณสมบัติในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ 2567 สวัสดิการที่ผู้งอายุควรได้รับเบี้ยคนชราสนับสนุนจากภาครัฐ

ในปี 2567/2024 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและขาดแคลนผู้ดูแลเหมือนจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลนี้จึงทำให้ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้กับผู้สูงอายุได้เข้าถึงสวัสดิการในการดูแลโดยภาครัฐที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือ เบี้ยคนชราหรือเบี้ยชรา เบี้ยคนชราคืออะไร เราอาจจะเรียกกันได้หลายแบบแต่ให้ความหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุ เงินคนชรา เป็นต้น ทั้งนี้เงินคนชราคือสวัสดิการที่จัดสรรงบประมาณมาให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพื่อช่วยเหลืองบประมาณในการครองชีพแต่ละเดือน ในแต่ละปีก็จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุถึง 60 ปีกันมากขึ้นดังนั้นแล้วจึงมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขล่าสุดกันอยู่ตลอดเวลา สำหรับใครที่กำลังจะมีอายุครบ 60 ปีในปีหน้าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าของขวัญวัยเกษียณที่ภาครัฐมอบให้อย่างเงินผู้สูงอายุจะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เงินคนชราเข้าวันไหน ได้เท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่ไหน เราไปดูกัน

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ เบี้ยคนชรามีเงื่อนไขกำหนดอะไรบ้าง?

เบี้ยคนชราคือสวัสดิการที่ภาครัฐจัดสรรงบประมาณไว้ให้กับวัยเกษียณทุกท่าน แน่นอนว่าการจัดสรรงบนี้ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงเงินผู้สูงอายุกันอยู่ ซึ่งเงื่อนไขที่ว่าก็คือมีสัญชาติไทย อายุครบ 60 ปีขึ้นไปและได้ยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีชื่อที่อยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายกำหนดนั้นเอง ผู้ที่ไม่สามารถรับสิทธิ์เบี้ยคนชราได้ก็จะมีกลุ่มที่เกษียณอายุและได้รับ เงินบำนาญ และ อื่นๆ เช็คสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 59 ปีที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีนั้นๆ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน หากอายุครบ 60 ปีในปีต่อไปก็ได้จะขอรับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีนั้น หากเป็นในปีนี้ก็จะเบี้ยผู้สูงอายุ 2567ในเดือนตุลาคมนั้นเอง เงินคนชราเข้าวันไหนสำหรับเบี้ยคนชราจะเข้าทุกๆ วันที่ 10 ของแต่ละเดือนเช็คเงินผู้สูงอายุเข้าบัญชีก็ตามธนาคารที่ผู้สูงอายุแจ้งและสะดวกได้เลย

เอกสารในการลงทะเบียนรับเบี้ยคนชรามีอะไรบ้าง

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ในตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ผ่านออนไลน์ หากคุณเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีก็ให้ลูกหลานพาไปลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่อยู่ของตน โดยการนำเอกสารได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ทั้งหมดนี้อย่างละ 1 ชุด หากไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองก็สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจและเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจไปด้วย เบี้ยคนชราก็จะแบ่งตามอายุโดยมีตั้งแต่ 600-1000 บาทนั้นเอง ทั้งนี้ก็ขอฝากให้ตรวจสอบติดตามข่าวสารเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดกันไว้ด้วย เพราะปัจจุบันรัฐบาลชุดใหม่กำลังทำหน้าที่และคิดไว้ว่าจะมีการสานต่อตามนโยบายที่ได้ชูมาในเรื่องของเบี้ยคนชราพรรคเพื่อไทยที่ไม่มีการเพิ่มเงินแต่ละเพิ่มสิทธิของ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นเอง ดังนั้นต่อให้ค่ารักษาจะกี่บาทหากอยู่ในการคุ้มครองของเบี้ยคนชราก็ไม่ต้องเสียเกินไปกว่าที่แจ้งไปนั่นเอง!

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024