ช่องทางติดต่อสอบถามการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านทางออนไลน์วันนี้

ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านช่องทางไหน

สารบัญ

เชื่อว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก และทุกครั้งของการลงทะเบียนบัตรคนจน มักจะมีเหตุการณ์ว่าหลังจากตรวจสอบบัตรคนจนว่าไม่ผ่านการอนุมัติรับสิทธิ โดยผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนไม่ต้องกังวลใจไปเพราะสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้ แล้วจะยื่นอุทธรณ์อย่างไร บทความนี้ได้นำเรื่องราวมาประกอบการตรวจสอบและทำความเข้าใจไว้แล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

ลงทะเบียนบัตรคนจนในครั้งแรกของการสมัครก่อนถึงขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผู้สมัครในครอบครัวจะต้องลงทะเบียนทั้งสามีและภรรยาหรือไม่

การลงทะเบียนบัตรคนจนผู้คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้ ไม่ได้กำหนดว่าคนในครอบครัวห้ามลงไม่เกินกี่คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิหรือไม่ หากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนสอบถามข้อมูลในระบบหรือที่หน่วยงานรัฐที่ดูแลโครงการบัตรคนจนได้

สอบถามข้อมูลก่อนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหากผู้ที่ลงทะเบียนเป็นคนไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ สามารถเข้าร่วมโครงการบัตรคนจนได้หรือไม่

สำหรับบัตรคนจน ผู้สมัครที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและยังอยู่ในประเทศไทยพร้อมทั้งมีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถลงทะเบียนสมัครใช้งานบัตรคนจนได้ และหากผลการอนุมัติไม่ผ่านสิทธิครั้งแรกสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้เช่นกัน เว้นแต่เป็นผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และอยู่ต่างประเทศจะไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนได้

หากผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่ต้องยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนต้องทำอย่างไร

เมื่อผู้ลงทะเบียนผ่านการพิจารณาสิทธิแล้ว สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ที่ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือช่องทางหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่จำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน เพราะการพิจารณาแล้ว

หากไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้อย่างไร

หากผลบัตรคนจนออกมาแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์โครงการบัตรคนจนโดยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหรือจะยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนที่หน่วยงานก็สะดวกโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ หรือหากมีเอกสารหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็ดีเพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สะดวกยิ่งขึ้น แสดงผู้สมัครที่ไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิ สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน่วยงานไหน็ได้ตามที่โครงการกำหนด ไม่จำเป็นต้องยื่นที่หน่วยงานที่สมัครในครั้งแรก

ติดต่อสอบถามยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนกับเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงหลักกฐานไม่ผ่านการอนุมัติหรือไม่

ยื่นอุทธรณ์กับเจ้าหน้าที่ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน แสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ว่าไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิจริง เจ้าหน้าที่จะได้สะดวกในการตรวจสอบบัตรคนจนไม่ผ่านได้อย่างสะดวก

หากผู้ไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิ ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนแต่ไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนบัตรคนจนแต่พบว่าไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิ ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน เพราะไม่ผ่านการอนุมัติบัตรคนจนรอบใหม่สามารถทำได้โดยมอบอำนาจให้เครือญาติมาแทนได้ โดยข้อจำกัดของกลุ่มคนที่ไม่สามารถมายื่นอุทธรณ์ คือเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น เพียงเตรียมเอกสารหนังสือมอบอำนาต และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ (ถ้ามี)

สวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหลังจากได้รับอนุมัติสิทธิจากการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนแล้วใช้อะไรได้บ้าง

หลังจากการผ่านอนุมัติสิทธิจากการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน บัตรคนจน จะได้รับสิทธิและวงเงินในการใช้งานบัตรคนจนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรคนจนในการใช้วงเงินซื้อสินค้าเพื่อบริโภคในวงเงิน 300 บาทต่อเดือน วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่ 100 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน รวมถึงค่าไฟฟ้า 315 ต่อเดือนต่อครัวเรือน และค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ใช้ภายในระยะเวลาที่โครงการบัตรคนจนกำหนด

ติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสอบถามยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหรือข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหน

ช่องทางติดต่อสอบถามยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน ได้ที่โครงการบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ Call Center 02-109-2345 ในเวลาทำการ 08:30-17:30 น.เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประกอบการเพื่อตรวจสอบจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการบัตรคนจนกำหนด

ถือข้อมูลการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขสำหรับผู้ที่พบปัญหาได้ดีน้อย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจน แล้วพบว่าบัตรคนจนไม่ผ่านการอนุมัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างแท้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากได้รับการอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้ว การใช้งานบัตรอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้งาน เพื่อให้การสมัครในครั้งถัดไป อนุมัติได้ง่ายขึ้นไม่ต้องยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน และตลอดการใช้งานบัตรคนจน หากพบบัตรมีปัญหาด้านการใช้งาน หรือชำรุดสูญหายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย Call Center 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอคำแนะนำและทำบัตรใหม่ให้งานใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด ดังนั้นใครที่สมัครลงทะเบียนไม่ผ่านขึ้นมา ก็ให้ดำเนินการขอยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้เลยในช่วงเวลาที่แจ้งไป

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024