แนะนำวิธีเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้

เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตน พร้อมเริ่มใช้งาน 1 เมษายน 66

จากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือ ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมนี้ ผู้ที่ได้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้ว สามารถเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติของตนเองว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ โดยการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th และหากผ่านการพิจารณาจะต้องยืนยันตัวตน หลังจากทราบผลเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ผ่านช่องทางที่กำหนด ก่อนจะเริ่มต้นใช้สิทธิ์ต่าง ๆพร้อมกัน 1 เมษายน 2567 นี้ ดังนั้นผู้ที่ยังไม่ได้เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องรีบดำเนินการ ก่อนที่จะเสียสิทธิ์ไป

วิธีการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยาก สามารถทำได้ผ่านช่องทางมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน๊ตบุ๊ค โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ของโครงการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th โดยการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะต้องกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน พร้อมด้วยวันเดือนปีเกิด เพียงเท่านี้ก็สามารถเช็คผลการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว เมื่อเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบชื่อของตัวเองปรากฏอยู่ก็แสดงว่าสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการขั้นต่อไป ด้วยการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ได้

เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว รีบยืนยันตัวตน เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์เมษายนนี้

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และมีการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว มีชื่อผ่านการตรวจสอบ สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ผ่านทาง 3 ธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการใช้เพียงบัตรประชาชนของผู้ที่มีรายชื่อจากการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ก็แนะนำให้มอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นที่วางใจได้มาดำเนินการแทน โดยให้มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ธนาคารข้างต้นเช่นเดียวกัน

เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หากไม่ผ่านคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร

สำหรับผู้ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์แล้ว พบว่าตัวเองไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องทำยังไงต่อ โดยสำหรับเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2567 หรือ 2024 ยังคงสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อทบทวนผลการพิจารณาการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งการดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ และติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ โดยหลังจากเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1พฤษภาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะยังมีสิทธิต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนวงเงิน และลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ แก่ผู้มีรายได้น้อยเช่นเดิม

ผู้ลงทะเบียนแบบมีเงื่อนไขเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดำเนินการอย่างไร

หลังจากที่ได้เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567แล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแบบมีเงื่อนไข ซึ่งหมายถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และยื่นแบบฟอร์มไม่สามารถหาคู่สมรสได้ เมื่อเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วว่าตนเองผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ผ่านช่องทางทั้ง 3 ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคาร ธกส. โดยมีรายละเอียดสิ่งที่ต้องเตรียมไป คือ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด พร้อมด้วยเอกสารใบสำคัญการหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส หรือหนังสือที่รับรองการตาย ทะเบียนบ้านที่ได้จำหน่ายการตาย อย่างใดอย่างหนึ่ง นำไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารสำหรับผู้ที่เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วผ่านการพิจารณาสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้ที่ไม่สามารถไปเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออุทธรณ์ด้วยตนเองได้ ทำอย่างไร

กรณีผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถมาดำเนินการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือกรณีทราบผลแล้วแต่ไม่ผ่าน ต้องการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ แต่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้นั้น สามารถให้บุคคลใกล้ชิดตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ซึ่งเป็นการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางออนไลน์ให้ได้ หรือจะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้วางใจมาดำเนินการแทนได้ โดยผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเซ็นรับรองในสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ นำไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน โดยผู้ต้องการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
สำหรับการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thซึ่งควรรีบดำเนินการ เพราะเมื่อเช็คผลยืนยันตัวตนได้เสร็จสิ้นเร็วก็จะทำให้สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์ตามสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันซึ่งจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2567 นี้ ซึ่งการเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนและกระบวนการที่มีความสำคัญ เพราะหากไม่ผ่านการพิจารณาก็จะต้องรีบดำเนินการอุทธรณ์เพื่อทำการทบทวนคุณสมบัติ และจัดเตรียมรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ร้องขอเพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งหากดำเนินการได้ครบถ้วนรวดเร็ว ก็จะทำให้สามารถพิสูจน์สิทธิ์และสามารถได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับการช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวได้