สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนได้อะไรบ้างเช็คด่วน! 2023

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน โอนเงินวันไหนบ้าง

สวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2567กรมบัญชีกลางโอนเงินเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนโดยเปิดให้บริการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยการใส่หมายเลขบัตรและวันเดือนปีเกิดผู้ถือบัตร แล้วกดปุ่ม “เช็คสิทธิ์” ผลการตรวจสอบจะแสดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสะดวกในการใช้งานทางออนไลน์
ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน ยังสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสามารถสะสมเงินในบัตรไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ตามที่ผู้ถือบัตรต้องการ ข่าวล่าสุดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถตรวจสอบระยะเวลาวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน ผ่านการเข้าสู่ระบบของกรมบัญชีกลางการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแจ้งเตือนผู้ถือบัตรเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่กำหนดไว้ทางออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน ในวันที่ 1 เดือนเมษายน 2567 นี้ มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิผ่านบัตรที่จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนให้ใช้งานได้เฉพาะบางรายการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
-วิธีใช้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 2567) โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
-วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่งมวลชน
โดยเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2024 ที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป จะสามารถใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวเท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนวันที่ 18 เมษายน 2567 มีการกำหนดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถถอนเงินสดได้และสะสมเงินในเดือนถัดไป ดังนี้

-ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

-เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. และใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน โดยจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทที่ได้ชำระเงินแล้ว

วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนรอบใหม่ที่กล่าวถึงไปนี้หมายถึงเงินสนับสนุนที่รัฐบาลให้ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือหรือเงินสวัสดิการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศที่เรียกว่าบัตรคนจนเดือนเมษายน 2567 จากที่เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งสิ้น