ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน ติดต่อขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมัครบัตรคนจนไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนภายในระยะเวลากี่วัน

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศรับสมัครผู้ที่ต้องการบัตรคนจนรอบใหม่ในปี 2567 และได้มีผู้ที่สนใจในการลงทะเบียนบัตรคนจนกันเป็นจำนวนมากนั้น หากมีการตรวจสอบบัตรคนจนรอบใหม่ออกมาแล้วผลปรากฎว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรคนจน เราสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ได้ทันทีที่ทราบผลโดยการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เราสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th หรือที่เว็บไซต์บัตรคนจน http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการยื่นอุทธรณ์จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

ช่องทางการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

การยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหลังจากที่เราทราบผลบัตรคนจนว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วเราสามารถการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนคือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งช่องทางในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเราสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ 2 ช่องทางด้วยกันคือช่องทางแรกยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th หรือที่เว็บไซต์ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ส่วนช่องทางที่ 2 ในการที่จะติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยื่นอุทธรณ์การขอรับสิทธิ์บัตรคนจนสามารถยื่นได้ผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์ได้ถึง 7 หน่วยงานได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเขตต่างๆโดยผู้ที่ขอยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนจะต้องไปติดต่อสอบถามและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเอง

ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านแล้วจะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเมื่อไร

หลังจากที่เราได้มีการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนและได้รับการการอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถมีบัตรคนจนได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้มีการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนไปแล้วเราจะต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนถึงจะสามารถใช้เงินจากบัตรคนจนได้ซึ่งหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วเราจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนถัดไปได้เลย โดยทางรัฐบาลได้เปิดให้มีการยืนยันตัวตนได้ 4 ระยะด้วยกันคือ ยืนยันตัวตนภายในวันที่26 มีนาคมจะได้รับสิทธิ์ 1 เมษายน ,ยืนยันตัวตนภายใน 26 เมษายนจะได้รับสิทธิ์ 1 พฤษภาคม , ยืนยันตัวตนภายใน 26 พฤษภาคม จะได้รับสิทธิ์ 1 มิถุนายน และยืนยันตัวตนภายใน 26 มิถุนายน จะได้รับสิทธิ์ 1 กรกฏาคม