ข่าวประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

อัพเดท ข่าวล่าสุดกับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่หลาย ๆ รอคอยการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาหลายเดือนเนื่องจากทางหน่วยงานรัฐต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติกับหลายหน่วยงานด้วยกันเพื่อจะให้คนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนั้นเป็นคนที่มีความยากจนจริง ๆ และข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ทั้งนี้คนที่รอการประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจะทำการตรวจสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หลังวันที่ประกาศได้เลยในทันทีเพื่อจะได้รู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน อย่างไรก็ตามหากได้ทำการตรวจผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วผ่านก็แสดงว่าจะได้รับสิทธิอย่างแน่นอนโดยคนที่ตรวจสถานะบัตรผ่านแล้วต้องทำการยืนยันตัวตนตามกรอบเวลากำหนดที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะได้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ส่วนคนที่ตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านก็ยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลบัตรและทำการแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เสร็จสิ้นภายใน 1 พ.ค. 2567 นั่นเอง

การตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางออนไลน์ทำได้ง่ายและรวดเร็วหลังการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และหลังจากที่ได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังแล้ว คนที่ลงทะเบียนไว้ต้องทำการตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านจากประกาศล่าสุดนั้นจำเป็นต้องรีบเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วเพราะหากทำการตรวจสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช้าก็จะทำให้การยืนยันตัวตนช้าตามไปด้วยซึ่งก็จะส่งผลให้การได้ใช้สิทธิช้าลงไปด้วยนั่นเอง และหากยืนยันตัวตนช้าไม่เพียงแต่จะได้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนช้าแล้วก็ยังส่งผลให้พลาดโอกาสในการไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังอีกด้วยตามประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถที่จะตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือเว็บ https://welfare.mof.go.th

หลังการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้เมื่อไหร่อย่างไร

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วให้คนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วรีบตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะได้รู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านหากว่าผ่านแล้วจะต้องยืนยันตัวตนตามกำหนดประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อจะได้รับสิทธิและใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนดังนี้
ยืนยันตัวตนรอบที่ 1 ในวันที่ 1-26 มีนาคม จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เมษายน
ยืนยันตัวตนรอบที่ 2 ในวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม
ยืนยันตัวตนรอบที่ 3 ในวันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 มิถุนายน
ยืนยันตัวตนรอบที่ 4 ในวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม
ยืนยันตัวตนรอบที่ 5 ในวันที่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 สิงหาคม
ทั้งนี้หากยืนยันตัวตนในรอบที่ 2-4 จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ โดยสิทธิย้อนหลังจะได้รับเพียงวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเท่านั้น หากยืนยันตัวตนรอบที่ 5 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังใด ๆ จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เท่านั้น