รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินผ่านทางออนไลน์ได้จริง ไม่กำหนด (แต่ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร) ถึง 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ 40 ปี ตรวจเช็คเลย

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน ปี 2567 ช่วยลดภาระให้คุณได้


ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ารีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร เป็นการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นใหม่ เพื่อนำเงินไปไถ่ถอนบ้านที่จำนองไว้กับสถาบันการเดิม ซึ่งการขอการรีไฟแนนซ์บ้านจะทำให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงประหยัดเงินได้มากขึ้น ทำไมต้องทำรีไฟแนนซ์บ้านออมสินเพราะโดยปกติการขอสินเชื่อบ้าน 3 ปีแรกจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเป็น fixed rate คิดในอัตราที่ต่ำ แต่จากนั้นจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเดิมมากส่งผลให้คุณต้องผ่อนชำระค่างวดแต่ละเดือนสูงขึ้น การ รีไฟแนนซ์บ้านออมสินก็จะทำให้คุณเสียดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านที่ถูกกว่าเดิมนอกจาก

นั้นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านยังทำให้คุณสามารถผ่อนบ้านให้จบเร็วขึ้นด้วย มีเคล็ดลับคือทำสัญญาใหม่กำหนดระยะเวลาให้สั้นลง หรือถ้าต้องการผ่อนให้น้อยลงก็ขอยืดระยะเวลาให้ยาวขึ้นเพื่อค่างวดจะได้ลดลงนั้นเอง ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินมีอะไรบ้างนั้นติดตามในช่วงต่อไปได้เลย


รายละเอียดการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน


มาดูว่ารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินมีจุดเด่นอะไรน่าสนใจบ้าง รีไฟแนนซ์บ้านออมสินนอกจากจะเป็นการไถ่ถอนการจำนองที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นแล้วการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อีกด้วย รีไฟแนนซ์ออมสินให้วงเงินกู้รวมสูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ รีไฟแนนซ์บ้านออมสินผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านจะคิดอยูที่ MRR – 2.755% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขของผู้กู้ว่าต้องมีคุณสมบัติดังนี้  คุณต้องมีอาชีพและรายได้แน่นอน เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่นและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ การรีไฟแนนซ์บ้านออมสินเอกสารที่ใช้ก็จะเหมือนกับขอกู้ซื้อบ้านใหม่นั้นเอง เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านออมสินก็จะมี สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือนล่าสุดและstatement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนถ้าเป็นเจ้าของกิจการ รีไฟแนนซ์บ้านออมสินต้องเพิ่มทะเบียนการค้าด้วย

โครงการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินและการรวมหนี้ปี 2024


ในปี 2567 นี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการrefinance ออมสินและการรวมหนี้ โดยใช้หลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีเหลืออยู่ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและค่างวด เพิ่มสภาพคล่องจะได้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีเงื่อนไขคือเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่เป็น NPL และมีศักยภาพในการชำระหนี้ รีไฟแนนซ์บ้านออมสินให้วงเงิน รีไฟแนนซ์ออมสินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันโดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ เมื่อรวมกับยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของราคาหลักประกัน รีไฟแนนซ์บ้านออมสินระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี โดยมีระยะเวลาการสมัครrefinance ออมสินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หากคุณมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อโทร.1115

รีไฟแนนซ์บ้านออมสินบริการที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการดอกเบี้ยต่ำเอามากๆ หากใครที่สนใจแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมเพราะรูปแบบในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[อัพเดทวันที่ 3 พฤษภาคม 2567]

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

refinance-a-home คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1