รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า 2567 มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป/สวัสดิการ) ถึง 3 ล้านบาท 40 ปี ตรวจเช็คเลย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดีกับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า 

ธนาคาร ธอส ได้มีบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านให้กับทุกคนมาอย่างต่อเนื่องและในปี 2567/2024 นี้ก็เช่นกัน หากใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมกับธนาคาร ธอส ต้องไม่พลาดกับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า เพราะสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ได้มอบโอกาสให้กับทุกคนที่มีบ้านทุกหลังคาเรือนและทุกอาชีพได้ขอสินเชื่อทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า 2567 ไม่เพียงแต่ให้ทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ลูกค้าใหม่ที่มีบ้านและผ่อนชำระที่สถาบันอื่นอยู่ก็สามารถนำบ้านมาผ่อนหนักให้เป็นเบากับ ธอส.ได้ อย่างไรก็ตามนอกจากจะรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่าแล้วยังจะสามารถรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส 2567 ได้อีกด้วย ทั้งนี้การรี

ไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินก็ทำได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ โดยให้วงเงินสูงตามหลักประกันที่นำมาขอสินเชื่อและยังให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 40 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านต่ำกว่าธนาคารทั่วไป ซึ่งก็จะทำให้จำนวนเงินในการผ่อนชำระลดลงและยังเหลือเงินไปใช้จ่ายตามความจำเป็นอีกด้วยนั่นเอง

 

เอกสารที่ใช้สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในปี 2567/2024  ธนาคาร ธอส ได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า 2567 และเปิดโอกาสให้รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส 2567 ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เป็นเจ้าของบ้านทุกหลังและทุกอาชีพทั้งอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ตลอดจนพนักงานที่มีรายได้ประจำได้รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า สำหรับเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอสแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1. เอกสารส่วนตัวหรือส่วนบุคคลที่ต้องใช้มี บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อและสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสถ้ามี  2. เอกสารด้านการเงินสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า กรณีเป็นพนักงานประจำให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนและสำเนารายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรณีอาชีพอิสระให้ใช้สำเนาทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานในการเสียภาษีเงินได้และรูปถ่ายหน้าร้านค้า 3. เอกสารหลักประกันในการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่ามีหลักฐานสำหรับการเป็นเจ้าของบ้าน หนังสือสัญญาการขายที่ดินฉบับของกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3ก. หรือหลักประกันอื่น ใบเสร็จการจ่ายชำระย้อนหลัง 12 เดือน และสัญญากู้เงินหรือสัญญาจำนอง

ขั้นตอนการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า

สำหรับขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า ในปี 2567/2024 ในขั้นตอนแรกสำหรับลูกค้าใหม่ต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขสัญญารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมก่อนว่าจะสามารถย้ายมารีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า 2567 ได้หรือไม่ และตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองด้วยว่ายังมีสภาพคล่องดีอยู่หรือไม่ เพราะไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่าหรือรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินทั้งลูกค้าใหม่และเก่าก็เปรียบเหมือนกับการยื่นขอสินเชื่อบ้านใหม่นั่นเอง โดยอาจตรวจสอบคุณสมบัติโดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หลังจากนั้นหากดูเงื่อนไขแล้วสามารถยื่นกู้ได้ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารเพื่อทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า หลังจากนั้นก็ทำการยื่นเอกสารที่สำนักงานสาขาธนาคาร ธอสใกล้บ้านแล้วรอการพิจารณาอนุมัติประมาณ 7-15 วันทำการ

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลูกค้าเก่า 2567 ก็นับว่าเป็นบริการที่ง่ายเพราะตอบโจทย์ลูกค้าเก่าเป็นอย่างมาก หากใครที่สนใจแนะนำเลยจริงๆ

[อัพเดทวันที่ 3 พฤษภาคม 2567]

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

refinance-a-home คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1