รีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
รีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ รีไฟแนนซ์บ้าน scb ลดดอกเบี้ยบ้านได้ ไม่กำหนด ถึง 2.99-10.40 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับปีรถที่จดทะเบียน) 30 ปี ตรวจเช็คเลย

รีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ วิธีที่จะทำให้หมดหนี้บ้านเร็วขึ้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2567เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราสามารถใช้หลักประกันที่เป็นบ้านของเราได้เพื่อขอกู้เงินเพิ่มเติม และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้เปิดบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้กู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดรีไฟแนนซ์บ้าน scbมีดังนี้ ผู้กู้สามารถกู้เงินได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหลักประกันที่เป็นบ้านของเรา แต่การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่กำหนดไว้ ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามความสะดวก โดยรีไฟแนนซ์ไทยพาณิชย์ ได้กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดถึง 30 ปี การคำนวณอัตราดอกเบี้ยคํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ และ สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์อนุมัติกี่วัน จะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประเมินราคาหลักประกันและค่าธรมเนียมการให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นรายการดังนี้

 1. กรณีบ้านเดี่ยว ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 5,000 บาทต่อหลัง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับกรณีทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และห้องชุด ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 3,450 บาทต่อยูนิต (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ผู้กู้จะต้องชำระค่าอากรแสตมป์จำนวน 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 3. ผู้กู้จะต้องชำระค่าจดจำนองในอัตรา 1% ของวงเงินกู้
 4. ผู้กู้จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทประกัน

ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์

การเป็นเจ้าของบ้านในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราคาบ้านสูงขึ้นเรื่อยๆ การสมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดค่างวดผ่อนบ้านให้การอนุมัติเป็นวิธีที่คุณควรพิจารณา และสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด

 

เพื่อสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังนี้

 1. คุณต้องเป็นสัญชาติไทย
 2. คุณต้องไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 3. คุณต้องมีสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินอื่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. คุณต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

 

เริ่มต้นกระบวนการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ได้ ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารประกอบต่างๆ ดังนี้

 1. เอกสารยืนยันตัวตน เอกสารเหล่านี้รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 2. เอกสารหลักประกัน ซึ่งรวมถึงสำเนาเอกสารกรรมสิทธ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง) และสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม และสำเนาใบเสร็จชำระเงินกู้งวดล่าสุดจากสถาบันการเงินเดิม
 3. ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ ต้องมีเอกสารยืนยันรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
 • ผู้มีรายได้ประจำ: คุณต้องแนบหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน รวมถึงเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้มีธุรกิจส่วนตัว: คุณต้องแนบเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป 
 • ผู้มีอาชีพอิสระ: คุณต้องแนบเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

เมื่อคุณเตรียมเอกสารทั้งหมดไว้แล้ว คุณสามารถเข้าไปยื่นคำขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ ได้ทันที โดยคุณสามารถเลือกที่จะเข้าไปยื่นคำขอที่สาขาของธนาคารหรือส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้ตามสะดวกของคุณ หรือจะศึกษาเงื่อนไขก่อน จากความคิดเห็นและประสบการณ์รีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ pantip 2567ที่มีสมาชิกมาพูดคุยกันก่อนก็ได้

การรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์เป็นเรื่องง่ายที่จะช่วยให้คุณมีภาระในการใช้หนี้น้อยลงได้ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นกัน

[อัพเดทวันที่ 3 พฤษภาคม 2567]

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

refinance-a-home คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1