รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยใช้เพียงเอกสารไม่กี่อย่าง ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ) ถึง 100% ของราคาประเมิน 40 ปี ตรวจเช็คเลย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยดีและคุ้มไหม


การขอรีไฟแนนซ์บ้านเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดภาระในการผ่อนบ้านของคุณได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงหรือทำให้ผ่อนบ้านหมดได้ไวขึ้น การเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกรุงไทยโดยการขอ รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยจะคุ้มไหม มาดูเรื่องดอกเบี้ยของรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2567 กันก่อนเพราะจุดประสงค์หลักที่จะทำให้การผ่อนง่ายขึ้นก็คือ ดอกเบี้ยต้องถูกลงนั้นเอง ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านคิดดอกเบี้ยคงที่ 0.57% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก เดือนต่อไปจนถึงปีที่ 3 คิด MRR-3.00 หลังจากนั้น MRR-1.25 เฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 3.60% ต่อปี ต่อไปก็เรื่องระยะเวลารีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยกำหนดไว้เวลาสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยค่างวดการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา อายุผู้กู้ วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่

ลูกค้าได้รับในแต่ละราย วงเงินกู้refinance กรุงไทยไม่เกินยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม ทั้งนี้วงเงินรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน นอกจากนี้รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินสินเชื่อ Home for Cash เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการได้อีกด้วย สรุปแล้วการรีไฟแนนซ์กรุงไทยดีและคุ้มค่ามากจริง ๆ


คุณสมบัติผู้ขอรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย


ต่อไปก็มาดูเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยกัน เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอนหรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยสามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้รีไฟแนนซ์กรุงไทย ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนดของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการและผู้พิพากษา ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านที่ใช้ในการสมัครขอรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส สำเนา Statement ย้อนหลังหรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ สำเนาโฉนดที่ใช้เป็นหลักประกันรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย นอกจากนี้ก็มีสำเนาหนังสือสัญญากู้, สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด เงื่อนไขการรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยก็จะเป็นไปตามนี้ แนะนำให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยต้องเสียค่าใช้อะไรบ้าง


ในการดำเนินการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย นอกจากจะมีขั้นตอนเหมือนกับตอนขอสินเชื่อบ้านครั้งแรกแล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่นเดียวกัน สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขอ รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยคือ ยื่นกู้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม แต่มีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์refinance กรุงไทยขั้นต่ำ 3,500 บาทและสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 1,200 บาท หากไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยคงเหลือ สินเชื่อบ้านกรุงไทยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี หากคุณต้องการข้อมูลสินเชื่อที่เกี่ยวกับการ
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน์ในเว็บไซต์ www.krungthai.com เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2111-1111 แต่หากสามารถเดินทางไปรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยที่สาขาได้ ก็แนะนำให้เดินทางไปดำเนินการผ่านช่องทางนี้ได้เลย!

[อัพเดทวันที่ 3 พฤษภาคม 2567]

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

refinance-a-home คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1