โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 สนใจสมัครโครงการบ้านล้านหลัง 2567 จากธนาคาร ธอส ไม่กำหนด ถึง 1.5 ล้านบาท 40 ปี ตรวจเช็คเลย

อยากซื้อบ้านราคาถูก แต่รายได้น้อย กู้กับโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567

โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 โครงการพิเศษทางภาครัฐดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาบ้านล้านหลัง ธอสไม่เกิน 5.79% มีรายได้น้อยแต่ต้องการเงินกู้เพื่อมีที่อยู่อาศัยที่ต้องการสามารถขอสินเชื่อเงินกู้กับทางธนาคารได้ทันที 

จุดเด่นโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567

โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 เป็นรูปแบบโครงการพิเศษที่ออกมาเพื่อเป็นสินเชื่อนโยบายรัฐ ดังนั้น สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอสผลประโยชน์เกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆก็จะเป็นรายละเอียดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในลักษณะของการเอื้ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติให้วงเงินสินเชื่ออาคารสงเคราะห์หรือการกำหนดดอกเบี้ยในการให้สิทธิประโยชน์โครงการบ้านล้านหลัง 2567 เกี่ยวกับรูปแบบดอกเบี้ยอสังหาริมทรัพย์ก็จะถูกและต่ำเป็นพิเศษ

บ้านล้านหลัง ธอส มีกำหนดวงเงินแต่ทางภาครัฐรวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมถึง 30 ธันวาคม 2568 ธอส กู้ซื้อบ้าน เป็นรูปแบบการอนุมัติให้วงเงินต่อหลักทรัพย์ที่จะต้องขอเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย 

อยากซื้อบ้านราคาถูก แต่รายได้น้อย กู้กับโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567

โดยวัตถุประสงค์ของการยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 ดังกล่าวจะต้องเป็นวัตถุประสงค์สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอสภายใต้กรอบเงื่อนไขซื้อบ้านกับธนาคารที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

  • โดยบ้านล้านหลัง ธอสจะต้องเป็นการซื้อที่ดินพร้อมอาคารและห้องชุด 
  • ต้องการขอวงเงินกู้สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอส เพื่อใช้ในการปลูกสร้างด้วยตนเองซึ่งจะสามารถนำไปปลูกสร้างรูปแบบอาคารบนที่ดินของรัฐ 
  • กู้ซื้อบ้านในรูปแบบลักษณะของราคาหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ
  • สามารถขอวงเงินกู้สินเชื่ออาคารสงเคราะห์สำหรับการซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร 

โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 – คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3ของธนาคารก็สามารถเข้าได้ทุกคนโดยที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นในชุมชนที่มีบริการสาธารณะจึงจะสามารถเป็นโครงการบ้านล้านหลังได้ที่เป็นรูปแบบของโครงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบ้านล้านหลัง ธอส โครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 จะรับสมัครสำหรับประชาชนเข้าร่วมโครงการทั่วไปโดยจะต้องมีแหล่งหลักๆที่ซื้อขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและสินเชื่ออาคารสงเคราะห์ให้สำหรับเป็นผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นทางถิ่นฐานและครอบครัวรวมทั้งผู้สูงอายุ ทั้งนี้โครงการบ้านล้านหลัง 2567 มีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องเป็นผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่อยู่ในระหว่างผ่อนชำระที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

อัพเดทวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

home-loan-for-money คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1