สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือนน้อย ก็ขอสินเชื่อได้ 15,000 บาทขึ้นไป ถึง 1 ล้านบาท 12-60 เดือน ตรวจเช็คเลย

สำหรับผู้มองหาสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดจากธนาคารกรุงไทยในปี 2567 / 2024

 

สำหรับผู้มีเงินเดือนน้อยย่อมต้องมองหาสินเชื่อที่สามารถกู้ได้โดยพิจารณาฐานเงินเดือนจากที่ผู้กู้ได้รับ และหลายๆ ธนาคารก็มักจะกำหนดให้ผู้มีรายได้พอสมควรมีคุณสมบัติในการขอกู้ได้ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวอาจถูกมองว่าไม่เป็นธรรมนักสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย หลายๆ คนจึงให้ความสนใจกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดเพราะเชื่อว่าในฐานะธนาคารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลากหลายรูปแบบ การกู้สินเชื่อกรุงไทยน่าจะตอบโจทย์คนเงินเดือนน้อยได้ เท่าที่ค้นดูข้อมูลพบว่าสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดนั้นอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์คนที่ต้องการกู้สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาทสักเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนที่เงินเดือนมากกว่านั้น ต้องการกู้สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาทก็สามารถกู้ได้กับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ซึ่งคุณสมบัติหลักๆ ก็คือมีการเปิดบัญชีเงินเดือนไว้กับธนาคารกรุงไทย ผู้ต้องการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดตัวนี้จะเป็นพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชนก็ได้ และถ้าเป็นพนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะขอกู้สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดต้องมีเงินเดือนมากกว่า 13,000 บาทขึ้นไป ส่วนพนักงานเอกชนต้องการกู้เงินต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป และบริษัทเอกชนของผู้กู้สินเชื่อกรุงไทย จะต้องมีการทำ MOU กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งก็คือบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขระหว่างองค์กร 2 ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ลงนามรับทราบข้อตกลงที่มีร่วมกัน และเอกสารบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้จริง อย่างเช่นข้อตกลงด้านสวัสดิการระหว่างเอกชนกับธนาคารกรุงไทยเป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อการขอกู้สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดสำหรับผู้ต้องการสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือนน้อย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ รวมถึงคำตอบต่อข้อสงสัยว่า สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่

 

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในส่วนของวงเงินที่สามารถขอกู้ได้ หากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สังกัดทำ MOU กับธนาคารกรุงไทย สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดจะได้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน ถ้าไม่ได้ทำก็สูงสุด 5 เท่า ส่วนหน่วยงานเอกชนที่ทำ MOU สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด วงเงินสูงสุดจะได้ 10 เท่าของเงินเดือน และหากหน่วยงานไม่ได้ทำ MOU ก็ให้ไปขอกู้กับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดธนวัฎ 5 plus โดยจะได้วงเงินอยู่ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ก็ขอกู้ได้ แต่ดอกเบี้ยก็จะเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงที่ว่ามีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันให้หรือไม่ โดยถ้ากู้สินเชื่อกรุงไทยมีคนค้ำประกันหรือยกเว้นคนค้ำจะอยู่ที่ MRR +3.5 % ถ้าเงื่อนไขต้องมีคนค้ำแต่เลือกจะไม่มีเอกชนจะอยู่ที่ MRR +6.0 % ข้าราชการอยู่ที่ MRR +5.5 % ข้อดีคือมีการคิดดอกเบี้ยตามจำนวนการใช้จริง ถ้าหากไม่ได้ใช้สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยแต่อย่างใด ทำให้สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดเหมาะแก่ผู้ใช้เงินเท่าไหร่ก็คิดดอกเบี้ยเท่านั้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดก็ตอบโจทย์คนที่มีฐานเงิรเดือนหรือรายได้ที่น้อย กรุงไทยก็ได้เปิดโอากาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นได้สมัครสินเชื่อกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้ไปโปะหนี้หรือทำอะไรก็แล้วแต่

 

เรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้อื่นๆ เกี่ยวกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด

เงินเดือนน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะคุณสามารถขอสินเชื่อออนไลน์กรุงไทยได้อย่างมั่นใจ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดก็ประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนล่าสุด รวมถึงเอกสารแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถืออื่นๆ นอกจากนั้นขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดยังต้องใช้ statement แสดงบัญชีรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 4 เดือนประกอบการขอ ส่วนใครอยากรู้ข้อมูลสินเชื่อออนไลน์กรุงไทยเพิ่มเติมเข้าไปดูแบบออนไลน์ได้ที่ https://krungthai.com/ หรือโทรสอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดได้ที่เบอร์ 02 111 1111

ทั้งนี้ก็อยากให้ทำความเข้าใจกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดไว้ด้วย สำหรับขั้นต่ำรายได้ตอนเดือนที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยนั่นอยู่ที่ 15000 บาท เท่านั้นน้อยกว่านั้นทางธนาคารกรุงไทยยังไม่ได้มีสินเชื่อให้บริการ

[อัพเดทวันที่ 7 พฤษภาคม 2567]

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

apply-for-loan คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1