สินเชื่อกรุงไทย

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยให้เงินด่วนพร้อมใช้ทันที 30,000 บาทขึ้นไป ถึง 1,000,000 บาท 60 เดือน ตรวจเช็คเลย

สินเชื่อกรุงไทย

สารบัญ

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับสินเชื่อกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเพื่อขอสินเชื่อกรุงไทย, รายละเอียดบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย, การเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทย และอื่นๆ จะขอพาทุกท่านมารู้จักความหมายของคำว่าสินเชื่อเสียก่อน

สินเชื่อ คืออะไร?

สินเชื่อ” หรือในภาษังกฤษ คือคำว่า Credit นั้นหมายถึง ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การขอสินเชื่อแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น สถาบันทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อ ผู่ได้รับสินเชื่อ คือบุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน 

โดยการที่สถาบันทางการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสมัครสินเชื่อรายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเงินนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันทางการเงินแล้ว โดยสถาบันทางการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางสัญญาการชำระสินเชื่ออย่างถูกต้อง

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเองก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเหมือนกัน ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสมัครขอสินเชื่อกรุงไทยเพื่อขอรับการอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยได้ทั้งที่ธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา และสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กรุงไทยสินเชื่อมีมากมายให้คุณได้เลือกสมัครสินเชื่อกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกรุงไทยส่วนบุคคล, สินเชื่อกรุงไทยบ้าน, สินเชื่อกรุงไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสินเชื่อกรุงไทยทรัพย์มือสอง เป็นต้น

สินเชื่อบุคคลกรุงไทย

เริ่มต้นที่สินเชื่อธนาคารกรุงไทยประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลกันก่อน โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกรุงไทย มีมากมายคุณสามารถเลือกสมัคร และลงทะเบียนได้อย่างเต็มที่ โดยภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างสินเชื่อบุคคลกรุงไทย จำนวน 3 สินเชื่อด้วยกันประกอบด้วย กรุงไทย เปย์เดะ, กรุงไทย ใจป้ำ และสินเชื่อกรุงไทย Smart Money โดยมีรายละเอียดของแต่ละสินเชื่อกรุงไทยประเภทส่วนบุคคลดังนี้

สินเชื่อบุคคลกรุงไทย : กรุงไทย เปย์เดะ

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย ผลิตภัณฑ์ กรุงไทย เปย์เดะนั้นมีจุดเด่นหลายประการ เช่น ผู้กู้สินเชื่อบุคคลกรุงไทยสามารถกู้ สมัครและลงทะเบียนได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT, สินเชื่อกรุงไทยผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งใน, สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์รูปแบบพร้อมใช้ แบบมีการกำหนดระยะเวลา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Term Loan, วงเงินสินเชื่อบุคคลกรุงไทยสูงถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย ในวงเงินที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท, คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ MRR เพียง +7 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และจุดเด่นสุดท้าย ได้แก่ ไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันนั่นเอง โดยสินเชื่อบุคคลกรุงไทย ผลิตภัณฑ์ กรุงไทย เปย์เดะ นั้นเหมาะสำหรับพนักงานประจำที่ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับเงินเดือนโอนเข้าสู้บัญชีธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบุคคลกรุงไทย : กรุงไทย ใจป้ำ

สินเชื่อกรุงไทยสินเชื่อส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์ กรุงไทย ใจป้ำมีจุดเด่นหลายด้านหลายข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินสินเชื่อสูงมากถึงห้าเท่าของรายได้ของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทย โดยวงเงินสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาท, ไม่ต้องนำหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกัน กรณีที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย คุณก็สามารถสมัครและลงทะเบียนสินเชื่อบุคคลกรุงไทย : กรุงไทย ใจป้ำ ได้เช่นกัน นอกเหนือจากนี้ขอเพียงคุณมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนมากกว่า 15000 บาท ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อกรุงไทยได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

สินเชื่อบุคคลกรุงไทย : Smart Money

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทยตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ  “Smart Money” ซึ่งมีข้อดีและจุดเด่นทั้งสิ้น 4 ประการหลักๆ ได้แก่ การที่สามารถกู้เงิน ขอขอสินเชื่อกรุงไทยได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าผู้สมัครจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ และ/หรือผู้ประกอบการ SMEs ก็ตาม, วงเงินกู้สูงถึงห้าเท่าของรายได้ของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นวงเงินสินเชื่อจะไม่เกินหนึ่งล้านบาท, ขอแค่คุณมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท คุณก็สามารถขอสินเชื่อกรุงไทยได้ แม้ว่าจะไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็ตาม และจุดเด่นสุดท้ายของสินเชื่อบุคคลกรุงไทย : Smart Money ได้แก่ การที่ไม่ต้องอาศัยหลัก และ/หรือคนมาค้ำประกันการกู้สินเชื่อนั่นเอง

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์

นอกเหนือสินเชื่อบุคคลกรุงไทยแล้ว สินเชื่อกรุงไทยยังมีผลิตภัณฑ์อีกประเภทที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังต่อไป

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ 5 Plus มาพร้อมกับแนวความคิดที่ว่าหากคุณทำงานบริษัทเอกชน ได้รับเงินเดือน คุณก็มีสิทธิในการขอสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ได้เช่นกัน แถมยังสามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยได้อย่างง่ายมากๆ อีกด้วย ในวงเงินสูงสุดกว่า 5 เท่าของรายได้เงินเดือนของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทย โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานบริษัทเอกชนรายนั้นต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยนั่นเอง สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ 5 Plus ยังโดดเด่นด้านการที่ไม่ต้องอาศัยหลักทรัพย์มาค้ำประกัน แถมยังคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอีกด้วย เพียง MRR + ร้อยละ 7 ต่อปี ในระยะเวลาให้กู้นานถึง 5 ปี พนักงานเงินเดือนคนไหนสนใจก็สามารถเดินไปสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระเป็นหนึ่งในสินเชื่อกรุงไทยที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทั้งในโลกออฟไลน์ และโลกออนไลน์ ทั้งนี้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระมีจุดเด่นของสินเชื่อ, คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อกรุงไทย และเอกสารประกอบการสมัคร และการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

จุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

 1. โดดเด่นด้านวงเงินของการกู้ขอสินเชื่อ เนื่องจากมีวงเงินสูงมากถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทว่าวงเงินสูงสุดไม่มากกว่าหนึ่งล้านบาท
 2. กรณีที่ไม่มี หรือไม่ได้สมัครลงทะเบียนบัญชีรายได้ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสามารถกู้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระได้
 3. ความสะดวกสบาย และความง่ายของการอนุมัติ
 4. ความสะดวกสบายด้านไม่ต้องนำหลัก หรือใช้คนมาค้ำประกัน
 5. ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 1 ปี
 6. สามารถกู้ยืมเงินจากสินเชื่อได้ตั้งแต่ห้าพันบาท ไปจนถึงหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียว

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

 1. บุคคลทั่วๆ ไปซึ่งมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าสามหมื่นบาท และต้องมีอายุงานมากกว่าหนึ่งปี
 2. กรณีที่เป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อย หรือ SMEs ต้องมีรายได้สุทธิต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท พร้อมทั้งต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. คุณสมบัติสุดท้ายของของผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ คือ ต้องไม่มีประวัติในด้านลบเกี่ยวกับการเงิน และที่สำคัญ คือ ต้องไม่มีหนี้สินติดตัว

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ
 3. กรณีที่มีบัตรประจำตัวพนักงาน สามารถนำมาแสดงได้
 4. หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหลักฐานรายการอื่นซึ่งสามารถแสดงรายได้ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้หนังสือ และหลักฐานต่างๆ ต้องใช้เอกสารจริงต้นฉบับ
 5. รายการเดินบัญชี หรือ Statement 

5.1 กรณีบุคคลทั่วไปซึ่งมีรายได้ประจำ ให้ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังมากกว่าสามเดือน

5.2 กรณีเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อย SMEs ทั่วไป ให้คุณใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังที่แสดงการ 

      ดำเนินธุรกิจของคุณ เป็นระยะเวลาย้อนหลังหนึ่งปี ประกอบกับใช้สำเนาหนังสือรับรองการจด

      ทะเบียนกิจการ และ/หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าหากมี

 1. หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อเกี่ยวกับบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือสามรถใช้เอกสารอื่นๆ ในทำนองเดียวกันได้ กรณีที่คุณต้องการกู้สินเชื่อกรุงไทยเพื่อชำระค่าสินเชื่อนั่นเอง

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย

ในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 เรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วทุกมุมโลกไม่เพียงแต่ประเทศไทย ดังนั้นแล้วหลายต่อหลายคนจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน บางคนต้องการเงินด่วน เงินฉุกเฉินไม่ว่าจะตั้งแต่ 5000, 10000, 15000 หรือมากกว่านั้น 

ธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินของบุคคลทั่วไปในประเทศไทยจึงได้ออกบริการสุดพิเศษนามว่า “บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดทางด้านการเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นแล้วบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยมีตัวอย่างบริการทั้งสิ้น 2 บริการด้วยกัน โดยแต่ละบริการมีรายละเอียด และจุดเด่นข้อดีดังต่อไปนี้

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย : KTC Cash 

เริ่มต้นบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยด้วยบริการที่ถือว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการ และกำลังเล็งเงินก้อนที่สามารถยื่นกู้ ขอสมัครสินเชื่อที่ง่าย แถมยังต้องได้รับการอนุมัติเร็วอีกด้วย เพื่อสามารถใช้ในยามฉุกเฉินได้อย่างคล่องตัว โดยบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยบริการแรกที่กล่าวมานั้นเป็นหนึ่งในสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ที่มีชื่อว่า “KTC Cash” ซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่สลับซับซ้อน แถมธนาคารกรุงไทยยังอนุมัติไวอีกต่างหาก ผู้สมัครบริการนี้สามารถผ่อนได้อย่างสบายใจนานกว่า 5 ปี หรือ 60 เดือน อีกทั้งยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเบิกถอนเงินสดเวลาฉุกเฉินที่ต้องการใช้เงิน และสุดท้าย คือ ไม่ต้องอาศัยหลักทรัพย์ หรือไม่ต้องนำบุคคลมาค้ำประกันเงินกู้ เพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย KTC Cash พร้อมกับเตรียมรอรับเงินกู้ฉุกเฉินที่เป็นเงินก้อนไปใช้ได้อย่างทันที

จุดเด่นของบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย : KTC Cash 

 1. ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำก็สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ โดยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำมากกว่า 15000 บาทเป็นต้นไป
 2. วงเงินที่จะได้รับการอนุมัติสูงถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อ
 3. อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเป็นแบบลดต้นลดดอก
 4. ระยะเวลาสำหรับผ่อนชำระมากถึง 5 ปี หรือ 60 เดือน
 5. ไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสด
 6. สามารถลงทะเบียนกู้เงินด่วนในช่องทางออนไลน์ได้
 7. อนุมัติรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 วันทำการ การโอนเงินเข้าบัญชีก็เป็นอันเรียบร้อย
 8. สามารถเบิกถอน กดเงินสดได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ
 9. เหมาะสำหรับยุคที่ต้องใช้เงินเร่งด่วนในช่วงวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย : KTC Proud

บริการกู้เงินฉุกเฉินกรุงไทย KTC Proud นั้นเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยในจำนวน 5,000 บาท รวมถึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับตัวเอง ดังนั้นแล้วบริการกู้เงินฉุกเฉินกรุงไทย KTC Proud จึงเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบัตรกดเงินสดที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างสะดวก ยืดหยุ่น อีกทั้งยังสามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้อย่างทันที สะดวกทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ

จุดเด่นของบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย : KTC Proud

 1. รายได้ต่อเดือนเริ่มตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
 2. วงเงินสูงสุดในการอนุมัติมากถึงสามแสนบาท
 3. คิดดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก
 4. ผ่อนชำระขั้นต่ำเพียงร้อยละ 3 ของยอดที่เรียกเก็บ
 5. สามารถใช้ผ่อนสินค้าในอัตราร้อยละ 0 ระยะเวลานานสูงสุด 2 ปีหรือ 24 เดือน
 6. ไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการถอนเงินสด
 7. สามารถใช้บัตรรูดซื้อสินค้า และบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกตามร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UnionPay ทั่วไทย

ขอสินเชื่อกรุงไทย

ก่อนที่ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยประเภทต่างๆ นั้นสามารถคำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลกรุงไทยได้ง่ายๆ ด้วยตัวของคุณเองผ่านโปรแกรมคำนวณทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/th/financial-partner/calculator-tool/2 ซึ่งรายละเอียดแสดงดังรูปด้านล่าง

จากรูปด้านบนเป็นตัวอย่างการคำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลกรุงไทยผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ โดยกำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อบุคคลกรุงไทยเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท โดยบุคคลในตัวอย่างต้องการกู้เงินเป็นจำนวนวงเงินหนึ่งแสนบาท ซึ่งวงเงินกู้เริ่มต้น 10000 บาท และวงเงินกู้สูงสุดหนึ่งล้านบาท โดยระยะเวลาผ่อนของตัวอย่าง คือ 5 ปี หรือ 60 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี

ผลจากการคำนวณพบว่า ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยรายนี้ต้องผ่อนชำระสินเชื่อธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวน 2,649 บาทต่อเดือน

สมัครสินเชื่อกรุงไทย

ภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ on NEXT มาเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน โดยมีขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแอป Krungthai Next
 2. เลือกเมนู บริการ
 3. จากนั้นกดปุ่มสมัครสินเชื่อ
 4. หน้าจอจะแสดงหน้าต่างสมัครสินเชื่ออนไลน์ ให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ และหัวข้อการคำนวณผ่อนชำระ
 5. ขั้นตอนนี้ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัว และวงเงินที่ต้องการจะขอ รวมถึงเลือกระยะเวลาเดือนที่ต้องการผ่อนจ่าย
 6. เมื่อถึงหน้ายืนยันข้อมูล เราขอให้คุณตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทุกตัวอักษรอย่างละเอียดอีกครั้ง
 7. เมื่อพร้อมแล้วให้กดยืนยัน
 8. อัพโหลดเอกสารในการสมัคร
 9. เมื่ออัพเรียบร้อยครบหมดแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงผลใบสมัครให้คุณกดเสร็จสิ้น เป็นอันจบขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ on NEXT

เช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทย

หากคุณสมัครสินเชื่อกรุงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลกรุงไทย และ/หรือ สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ และ/หรือ บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยก็ตาม คุณสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยได้ง่ายๆ เพียงใช้หมายเลขที่ปรากฎอยู่ในบัตรประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ click.ktc.co.th

กรณที่หากผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยนั้นผ่าน ธนาคารกรุงไทยจะแสดงข้อมูลผู้ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อ,  วันที่ผ่านการอนุมัติขอสินเชื่อ ตลอดจนประเภทของสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้คุณสามารถโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-665-5000 เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณได้อีกครั้ง ก็จบไปแล้วสำหรับการแนะนำสินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อดีๆผ่านธนาคารกรุงไทยรับรองถูกกฎหมายแล้วสามารถตรวจสอบได้แน่นอน ทั้งนี้หากใครที่สนใจกู้ก็ควรศึกษารายละเอียดให้ดีๆ และสร้างวินัยทางการเงินไปในตัวด้วยจะเป็นการที่ดีที่สุด 

เป็นยังไงกันบ้างกับสินเชื่อกรุงไทยมีเนอะจนเลือกไม่ถูกเลยจริงไหม ทั้งนี้หากสนใจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามหากมันตรงกับความต้องการของคุณแล้วล่ะก็ ไปยื่นเอกสารกันได้เลย

อัพเดทวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

low-interest-personal-loans-2021 คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1