สินเชื่อคนพิการ 2567

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
สินเชื่อคนพิการ 2567 สินเชื่อคนพิการ 2567 เปิดให้กู้อีกทีวันไหน? ไม่กำหนด ถึง 120,000 บาท 60 เดือน ตรวจเช็คเลย

รายละเอียดที่สำคัญ สินเชื่อคนพิการ 2567 ..กู้เงินลงทุน คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

สินเชื่อคนพิการ 2567 มีวัตถุประสงค์หรือไม่ รายละเอียดกองทุนคนพิการที่สำคัญ

 

สินเชื่อคนพิการ 2567 รายละเอียดที่สำคัญ 

  • สินเชื่อคนพิการ 2567 สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนได้คนละไม่เกิน 60,000 บาท หรือสูงสุดได้ถึง 120,000 บาทขึ้นอยู่กับกรณี
  • สามารถยื่นกู้เงินกู้คนพิการได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
  • เมื่อมีการลงทะเบียนยื่นกู้แล้วจะมีการประเมินว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

วัตถุประสงค์สินเชื่อคนพิการ 2567

วัตถุประสงค์สินเชื่อคนพิการ 2567 มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนซึ่งรายละเอียดของทาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการจัดตั้งกองทุนคนพิการ ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ในการอนุมัติให้เงินกู้สำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการทั้งนี้ทั้ง 2 ส่วนนั้นจะเป็นรายละเอียดสินเชื่อคนพิการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนพิการต้องการประกอบอาชีพด้วยตนเองหรือผู้ดูแลคนพิการต้องการหาเงินลงทุนนำไปประกอบอาชีพ ดังนั้นจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการนำไปประกอบการทำธุรกิจต่างๆหรือกิจการกลุ่มอาชีพต่างๆให้ชัดเจนหากอาชีพที่ทำมีความเสี่ยงเข้าขั้นทุจริตไม่โปร่งใสผิดกฎหมายก็อาจจะไม่สามารถผ่านการดำเนินการพิจารณากู้ยืมเงินคนพิการได้ 

สินเชื่อคนพิการ 2567 ..ขั้นตอนในการยื่นกู้

การขอสินเชื่อ สินเชื่อคนพิการ 2567 จากทางกองทุนสำหรับกู้ยืมเป็นเงินทุนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพจะต้องเป็นการยื่นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/

  1. กู้เงินคนพิการ ผู้ที่ต้องการขอเงินทุนจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องโดยคลิกคำว่ายื่นคำร้องคลิกที่นี่ผ่านทางเว็บไซต์ของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเท่านั้น
  2. กู้เงินลงทุน ผู้ที่มีการยื่นกู้แล้วก็จะมีการทำการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่โดยการลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมบ้านและที่อยู่อาศัยของผู้พิการเองเพื่อทำการพิจารณาและประเมินรวมทั้งอาจจะมีการสอบข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านและสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วก็จะมีการยื่นเสนอต่อที่ประชุมกองทุนคนพิการของระบบกองทุนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อทำการพิจารณาในที่ประชุมอนุมัติเงินกู้คนพิการแต่ละบุคคล
  4. เมื่อทำการประชุมและพิจารณาโดยได้ผลเป็นมติเอกฉันท์เรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณากลับมายังผู้ยื่นกู้ 
  5. ขั้นตอนสุดท้ายเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งวันที่เข้ามานัดทำสัญญาและวันที่ได้รับโอนเงินทั้งนี้ก็จะทำการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นปลายทางของบัญชีโอนเงินของผู้ขอกู้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับโอนสินเชื่อเพื่อการลงทุน ดังนั้นหากอายุของท่านถึงเกณฑ์และต้องการเงินก็ทำเรื่องกู้สินเชื่อคนพิการ 2567 ได้เลย

อัพเดทวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

which-bank-loan-is-easy-to-approve คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1